Elektromobilita 2020

3. ročník konference & workshop o současnosti a budoucnosti elektromobility a vodíkové mobility

 

 
6. - 7. října 2020

 

V důsledku vládních krizových opatření v souvislosti s pandemií covid-19 se Forum Elektromobilita 2020 uskuteční pouze onlineVideozáznamy ze všech přednášek a diskusí z konference i z workshopu jsou volně dostupné na Hospodářských novinách ve speciální publikaci TÝDEN ELEKTROMOBILITY.

 Odkazy na jednotlivé nahrané přednášky včetně prezentací řečníků naleznete na tomto webu v sekci Média.

 

 

Elektromobilita je realitou

Růst trhu může být rychlejší, než se zdá. Elektromobilita má evropskou i národní podporu. Cena baterií klesá. V řadě případů se elektromobily vyplatí i bez dotací již dnes.

 

Na foru se budeme věnovat zejména následujícím otázkám 

 
 • Jaká vozidla a jaké technologie a trendy lze na trhu očekávat v následujících letech?
 • Jak nákladově vychází provoz elektromobilů v porovnání s konvenčními vozidly a jakou perspektivu má vodík?
 • Jak se rozvíjí veřejná dobíjecí infrastruktura a městská emobilita?
 • Jaký dopad bude mít na rozvoj elektromobility ekonomická recese?
 


Program fora je strukturován do tří částí

 
 • Konference: čtyři bloky zaměřené na klíčovou agendu současnosti, s účastí zahraničních expertů a s dostatkem prostoru na diskusi (moderovaná panelové diskuse)
 • Workshop: zaměřen na praktická témata elektrifikace fleetů v soukromých i veřejných organizacích
 • Výstava: prezentace vozidel a dalších produktů a služeb pro elektromobilitu - z důvodu opatření proti covid 19 je výstava zrušena
 

 

Je určen pro všechny, které zajímá boom elektromobility 

 
 • Provozovatele velkých i malých fleetů
 • Státní a veřejnou správu
 • Dodavatele produktů a služeb elektromobility
 • Leasingové společnosti a banky
 


Forum organizuje Economia ve spolupráci s LEEF Technologies 
Economia je významným hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního obsahu a vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Provozuje zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.

LEEF Technologies je poradenská a investiční společnost, zabývající se rozvojem projektů čistých technologií v energetice a dopravě. V rámci fora pro Vás připravuje především obsah a zajišťuje odbornou kvalitu.

 

Program

6.říjen, Konference

Program konference je strukturován do tří bloků, ve kterých se budou střídat přednášky a panelové diskuse. Obsah bloků je připraven tak, aby posluchačům vytvořil ucelený obraz dané problematiky. 

Moderuje Martin Cmíral (Ředitel, LEEF Technologies s.r.o.) a Eva Srpová (Vedoucí rubriky Auto, Economia a.s.).

8:30 - 8:35

      Úvodní slovo organizátorů 

8:35 - 11:00

BLOK 1: ELEKTROMOBILITA V KONTEXTU ZELENÉ TRANSFORMACE EVROPY

 

V tomto bloku se dozvíte, jaká jsou hlavní současná témata a trendy elektromobility, jak se elektromobilita rozvíjí v ČR ve srovnání s jinými zeměmi EU, jaké jsou vize, plány a zkušenosti významných českých a evropských hráčů elektromobility a jaká je role elektromobility v širším kontextu technologického vývoje, zejména digitalizace a decentralizace energetiky.

   
  Trendy v rozvoji dobíjecí infrastruktury v ČR
         Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie, ČEZ a.s.)
   
    - Aktuální stav sítě veřejných dobíjecích stanic
    - PIodmínky nutné pro další rozvoj
    - Navazující technologie a produkty v oblasti elektromobility
   
  Co pohání elektroauta?
         Jan Konrád (Obchodní ředitel, Unicorn Systems a.s.)
   
    - IT je pro elektromobilitu stejně důležité jako elektřina
    - Bez IT nefunguje ani dobíjecí infrastruktura, ani samotné auto, natož pak související služby
    - Elektromobilita nejsou jen jednotlivé služby, ale celý nový ekosystém
   
  ŠKODA AUTO Elektromobilita v ČR
         Jiří Maláček (Ředitel, ŠKODA AUTO Česká republika)
   
    - Směřování k elektromobilitě ve Škoda Auto
    - Elektricky soběstačné dealerství
    - Podpory v Evropě a směřování v ČR
   
  Zdravice primátora hlavního města Prahy
          Zdeněk Hřib (Primátor hlavního města Prahy)
   
  Rozvoj elektromobility v ČR: panelová diskuse
          Pavel Elis (Generální ředitel, Pražská energetika a.s.)
          Vladimír Janypka (Ředitel ABB Elektrotechnika, ABB s.r.o.)
          Tomáš Hüner (Ředitel Smart Infrastructure, Siemens s.r.o.)
   
    - Rozvoj dobíjecí infrastruktury v ČR: obchodní modely, technologie, postup rozvoje
    - Perspektiva elektrifikace korporátních fleetů
    - Technologické inovace dobíjecích řešení
   
  Trendy elektromobility a jejich dopad na ČR
          Petr Knap (Partner, EY Consulting)
   
  -  Přehled hlavních témat elektromobility současnosti a blízké budoucnosti
  -  Elektromobilita jako klíčový prvek transformace automobilového průmyslu EU
  -  Jak si vede Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi EU

11:00 - 11:20

      Přestávka

11:20 - 12:00

BLOK 1: ELEKTROMOBILITA V KONTEXTU ZELENÉ TRANSFORMACE EVROPY - Pokračování

  Rozvoj elektromobility E.ON napříč Evropou
         Martin Záklasník (Generální ředitel, E.ON Česká republika s.r.o.)
   
    - Elektromobiliní strategie skupiny E.ON v Evropě
    Inspirace pro ČR z jiných zemí
    - Příklady projektů elektrifikace fleetů a příklady spolupráce s městy a obcemi
   
  Elektromobilita v Evropě 2020 na příkladu VW Group
          Jan Hurt (Generální ředitel, Porsche Česká republika s.r.o.)
   
    - Přehled rozvojových aktivit koncernu Volkswagen
    - Současné a budoucí modely elektromobilů VW
    - Technologické a obchodní výzvy elektromobility

12:00 - 12:50 

BLOK 2: TECHNOLOGIE

 

Na rozdíl od předešlých ročníků se v tomto bloku nebudeme věnovat základům technologií elektromobility, ale zaměříme se na pokročilá témata porovnání bateriové a vodíkové
elektromobility a velké téma druhotného využití opotřebovaných baterií. Rovněž se budeme
věnovat vysvětlení a diskusi IT řešení pro fleetové a veřejné dobíjení.

   
  Bateriové vs. vodíkové elektromobily a kontext vodíkové ekonomiky
          Martin Gajdoš (Ředitel strategie a business analýzy, Unipetrol a.s.)
          Roland Sommer (Sales Manager Hydrogen, Siemens Energy)
          Na úvodní přednášku naváže panelová diskuse, které se dále zúčastní:
          Marek Trešl (Product & Marketing Director, Hyundai Motor Czech s.r.o.)
          Aleš Laciok (Vedoucí výzkumu a vývoje, ČEZ a.s.)
   
    - Porovnání technologie, nákladů a uživatelského komfortu
    - Kde je vodík blíž ke komerčnímu využití a kde dále
    - Jak je to s výrobou zeleného vodíku

12:50 - 13:50

      Přestávka

13:50 - 15:00

BLOK 2: TECHNOLOGIE - Pokračování

  Baterie elektrických vozidel a jejich druhotné využití
          Jan Železný (Project coordinator eMobility, After Sales ŠKODA AUTO a.s.)
   
    - Jaké jsou možnosti využití opotřebených baterií a o jaké půjde objemy
    - Vývoj řešení pro stacionární aplikace distribuované energetiky
    - Současnost a plány Škoda Auto
   
  Klíčová role technologií v překonání propasti na cestě k čisté mobilitě
          Ondřej Synek (Obchodní ředitel produktové divize, Unicorn Systems a.s.)
   
  Životní cyklus adopce nové technologie
  Potřeby budoucích elektromobilistů a provozovatelů veřejného dobíjení
  Co by mělo umět komplexní IT řešení pro elektormobilitu
   
          Na úvodní přednášku naváže panelová diskuse, které se dále zúčastní:
          Martin Klíma (Vedoucí oddělení Mobility Services, E.ON Energie a.s.)
          Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director, ABB s.r.o.)
          Jan Sommer (Produktový manažer, Unicorn Solutions a.s.)

15:00 - 15:20

      Přestávka

15:20 - 16:50

BLOK 3: PŘÍKLADY ELEKTRIFIKACE KORPORÁTNÍCH FLEETŮ A BUDOVÁNÍ MĚSTSKÉ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY

 

V tomto bloku se dozvíte jednak o zkušenostech a plánech s přechodem na elektromobilitu
u velkých nadnárodních korporací a také o problematice budování veřejné, resp. městské
dobíjecí sítě. Speciálním tématem je diskuse plánu rozvoje elektromobility v Praze, který
právě nyní nabývá konkrétních obrysů.

   
  Přechod na elektromobilní fleet v Asahi Breweries Europe Group
          Tomáš Veit (Head of Procurement, Asahi Breweries Europe Group)
   
    - Současnost a budoucnost elektromobility v Asahi Group
    - Zahraniční zkušenosti s elektrifikací korporátního fleetu
   
  Výstavba rozsáhlé dobíjecí infrastruktury v Rüsselsheimu nad Mohanem
          Maximilian Giehl (Senior Consultant eMobility & Digital, Hubject GmbH) 
   
    - Výzvy při plánování dobíjecí infrastruktury velkého rozsahu
    - Model pro odhad dobíjecí poptávky firmy Hubject
    - Holistický přístup při podpoře rozvoje infrastruktury pro město Rüsselsheim a značku Opel
   
  Elektromobilita v Praze: panelová diskuse 
         Jaromír Beránek (Zastupitel, Magistrát HMP)
         Matej Šandor (Ředitel Úseku projektového řízení a fondů, Operátor ICT a.s.)
         Libor Fiala (Člen představenstva, Technologie hlavního města Prahy a.s.)
         Stanislav Votruba (Vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce a.s.)
   
    - Generel rozvoje elektromobility v Praze
    - Veřejné parkovací dobíjení jako hlavní nástroj podpory veřejné elektromobility
    - Rozvoj sítě dobíjecích stanic asociovaných s obnovou veřejného osvětlení

16:50 - 17:00

   Shrnutí a závěr konference

7.říjen, Workshop

Elektrifikace firemních fleetů a příbuzná témata

Workshop je rozdělen do tří bloků, každý v délce trvání 90 minut, za účasti čtyř lektorů. Každý z lektorů má desetiminutový úvod v podobě prezentace a dále následuje řízená diskuse, zhruba podle uvedených témat.  Součástí workshopu budou praktické ukázky dobíjecích řešení. 
 
Moderuje Petr Füzék (Vedoucí elektromobility, W.A.G. payment solutions a.s.).

8:00 - 13:30

  8:00 - 8:30    Registrace a občerstvení
   
  8:30 - 10:00
 I.  Vozidla 
        Jan Mach (Manažer řízení produktu a cen, ŠKODA AUTO Česká republika)
        Marek Trešl (Product & Marketing Director, Hyundai Motor Czech s.r.o.)
        Petr Holeček (Corporate Sales Manager, Porsche Česká republika s.r.o.)
        Jan Staněk  (Elektrodad.cz)
   
     - Technologie elektromobilů současnosti a blízké budoucnosti
     - Technické parametry: dojezd, rychlost dobíjení, jízdní vlastnosti
     - Provoz a údržba
     - Současné modely elektromobilů na českém trh
   
  10:00 - 10:20 Přestávka 
   
  10:20 - 11:50
 II. IT řešení a služby
        Jan Sommer (Produktový manažer, Unicorn Solutions a.s.)
        Tomáš Chmelík (Vedoucí útvaru čistých technologií, ČEZ a.s.)
        Tomáš Knespl (E-Mobility Business Development Manager, ČEZ ESCO a.s.)
        Vojtěch Fried (Manažer elektromobility a Smart City, Pražská energetika, a.s.)
   
    - Struktura a funkce IT řešení pro fleetové dobíjení
    - Služby veřejného dobíjení pro fleety
    - Praktické aspekty implementace fleetových IT řešení
    - Dosavadní zkušenosti a očekávaná vylepšení funkcionality
   
  11:50-13:20
III. Dobíjecí technologie
        Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director, ABB s.r.o.)
        Martin Šilar (Head of Emobility, Siemens s.r.o.)
        Tomáš Pastrňák (Výkonný ředitel, ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.)
        Stanislav Cingroš (Development Manager, IBG Česko s.r.o.)
   
    - Dobíjecí řešení pro fleety
    - Optimalizace příkonu dobíjení stacionárními bateriemi
    - Dobíjení v kombinaci s fotovoltaikou a optimalizací spotřeby budov
   Technologie dobíjecích stanic blízké buducnosti
   
   13:20 - 13:30 Závěrečná diskuse/shrnutí workshopu

Řečníci

 

Pavel Cyrani

Pavel Cyrani

Člen představenstva, ředitel divize obchod a strategie

ČEZ a.s.

Více informací >

Jan Konrád

Jan Konrád

Člen představenstva, obchodní ředitel

Unicorn Systems a.s.

Více informací >

Jiří Maláček

Jiří Maláček

Ředitel

ŠKODA AUTO Česká rebublika

Více informací >

Pavel Elis

Pavel Elis

Předseda představenstva, generální ředitel

Pražská energetika a. s.

Více informací >

Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib

Primátor

Hlavní město Praha

Více informací >

Tomáš Hüner

Tomáš Hüner

Ředitel Smart Infrastructure

Siemens s.r.o.

Více informací >

Vladimír Janypka

Vladimír Janypka

Ředitel ABB Elektrotechnika

ABB s.r.o.

Více informací >

Jan Hurt

Jan Hurt

Generální ředitel

Porsche Česká republika s.r.o.

Více informací >

Petr Knap

Petr Knap

Partner

EY Consulting

Více informací >

Martin Gajdoš

Martin Gajdoš

Ředitel strategie a business analýzy

Unipetrol a.s.

Více informací >

Aleš Laciok

Aleš Laciok

Vedoucí výzkumu a vývoje

ČEZ a.s.

Více informací >

Martin Záklasník

Martin Záklasník

Generální ředitel

E.ON Česká republika s.r.o.

Více informací >

Jan Železný

Jan Železný

Project Coordinator eMobility

After Sales, ŠKODA AUTO a.s.

Více informací >

Ondřej Synek

Ondřej Synek

Obchodní ředitel produktové divize

Unicorn Systems a.s.

Více informací >

Maximilian Giehl

Maximilian Giehl

Senior Consultant eMobility and Digital

Hubject GmbH

Více informací >

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Head of Procurement

Asahi Breweries Europe Group

Více informací >

Jaromír Beránek

Jaromír Beránek

Zastupitel hl.m. Prahy

Magistrát HMP

Více informací >

Roland Sommer

Roland Sommer

Sales Manager Hydrogen

Siemens Energy

Více informací >

Stanislav Votruba

Stanislav Votruba

Vedoucí sekce Koncepce sítě

PREdistribuce a.s.

Více informací >

Matej Šandor

Matej Šandor

Místopředseda představenstva, ředitel Úseku projektového řízení a fondů

Operátor ICT a.s.

Více informací >

Libor Fiala

Libor Fiala

Člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Více informací >

Petr Füzék

Petr Füzék

Vedoucí elektromobility

W.A.G. payment solutions, a.s.

Více informací >

Jan Sommer

Jan Sommer

Produktový manažer

Unicorn Solutions a.s.

Více informací >

Marek Trešl

Marek Trešl

Product & Marketing Director

Hyundai Motor Czech s.r.o.

Více informací >

Tomáš Knespl

Tomáš Knespl

E-mobility Business Development Manager

ČEZ ESCO a.s.

Více informací >

Tomáš Chmelík

Tomáš Chmelík

Vedoucí útvaru čistých technologií

ČEZ, a.s.

Více informací >

Jan Staněk

Jan Staněk

YouTuber

ElectroDad.cz

Více informací >

Stanislav Cingroš

Stanislav Cingroš

Development Manager

IBG Česko s.r.o.

Více informací >

Martin Klíma

Martin Klíma

Vedoucí oddělení Mobility Services

E.ON Energie a.s.

Více informací >

Tomáš Pastrňák

Tomáš Pastrňák

Ředitel

ENERGON Advanced Energetics, s.r.o.

Více informací >

Petr Holeček

Petr Holeček

Corporate Sales manager Volkswagen

Porsche Česká republika s.r.o.

Více informací >

Miroslav Kuželka

Miroslav Kuželka

E-mobility Product and Marketing Director

ABB s.r.o.

Více informací >

Martin Šilar

Martin Šilar

Head of Emobility

Siemens s.r.o.

Více informací >

Vojtěch Fried

Vojtěch Fried

Manažer elektromobility a Smart City

Pražská energetika a.s.

Více informací >

Filip Vančura

Filip Vančura

Project manager

LEEF Technologies s.r.o.

Více informací >

Martin Cmíral

Martin Cmíral

Ředitel

LEEF Technologies s.r.o.

Více informací >

Registrace

Partneři  


GENERÁLNÍ PARTNEŘI

Unicorn_logo_RGB

                                       SKODA 3D zmenene


HLAVNÍ PARTNEŘI

E.ON_RGB                                       ABB zvtene

  

sie-logo-layer-claim-petrol-rgb kopie                EY               pre    

 

 MB-star_L_3Coffice                     Unipetrol_ORLEN                      VW                

 

PARTNEŘI

IBG                                    Hyundai_Logo_Vertical_FullColour_Pantone   

 DEL_NEW_future_technology_delivered_1                  OICT            Energon                    

VOLTDRIVE            ejoin-logo         Logo_KPB-350x59px

 

VE SPOLUPRÁCI S

SAP - logotyp bez lesku - cmyk                    SMECR_logo_vypsane_RGB kopie

AKU-BAT

POD ZÁŠTITOU

mpo     Logo               logo_spdcr_cs

 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


                         

            ENERGY_HUB         PEMAGAZIN_logo kontura

Fdrive                         logo_Obnovitelne_cz


Staňte se i Vy partnerem fora

Rádi Vám pomůžeme sestavit sponzorský balíček zaměřený na Vaši cílovou skupinu. Jako vystavovatel můžete představit v rámci výstavy svůj elektromobil nebo jiný produkt související s tématem elektromobility.

 

Proč se stát partnerem

 • Naše akce je místem setkání zástupců organizací, pro než je elektromobilita aktuálním tématem. Účast z pozice sponzora či vystavovatele Vám pomůže navázat osobní kontakt se zákazníky a získat nové obchodní příležitosti.
 • Vaše cílová skupina je i naší cílovou skupinou. Osobně se setkáte s vybraným okruhem řídících manažerů firem a kompetentních zástupců municipalit.
 • Prostřednictvím výstavy, která bude součástí fora, představíte Vaše produkty a služby návštěvníkům akce.
 • Umístíme Váš profil a logo v našich materiálech, jež budou zákazníky informovat o akci, stejně jako na bannerech, rollupech apod. v prostorách fora.
 • Aktivní marketing, intenzivní práce s mediálními partnery a prezentace akce v odborných časopisech zajistí široký dosah Vaší reklamy.


Ozvěte se nám a domluvíme spolupráci

Chci se stát partnerem

 

Média

Na Hospodářských novinách můžete sledovat tematický speciál TÝDEN ELEKTROMOBILITY 2020, kde jsou umístěny záznamy přednášek a diskusí spolu s dalšími zajímavými informacemi o elektromobilitě.

 Tyden Elektromobility 

VIDEOKONFERENCE ELEKTROMOBILITA 2020

 

Tom Veit MAXIMILIAN GIEHL Prasky panel

 

WORKSHOP ELEKTROMOBILITA 2020

 

26038 17737 ELEK_slidy_multi_workshop_P1_2 26038 17737 ELEK_slidy_multi_workshop_P2_2 26038 17737 ELEK_slidy_multi_workshop_P3

 

Zajímavosti z médií 

9 11

 

3 2

 

4 5

  

7 8

   

10 Inobat

 

Prezentace

Heslo ke stažení prezentací: elektromobilita

Trendy v rozvoj dobíjecí infrastruktury v ČR

Pavel Cyrani, ČEZ a.s.

Stáhnout

Co pohání elektroauta?

Jan Konrád, Unicorn Systems a.s.

Stáhnout

ŠKODA AUTO Elektromobilita v ČR

Jiří Maláček, ŠKODA AUTO Česká republika

Stáhnout

Trendy elektromobility a jejich dopad na ČR

Petr Knap, EY Consulting

Stáhnout

Rozvoj elektromobility E.ON napříč Evropou

Martin Záklasník, E.ON Česká republika s.r.o.

Stáhnout

Elektromobilita v Evropě 2020 na příkladu VW Group

Jan Hurt, Porsche Česká republika s.r.o.

Stáhnout

Bateriové vs. vodíkové elektromobily a kontext vodíkové ekonomiky

Martin Gajdoš, Unipetrol a.s.

Stáhnout

Hydrogen Status Europe - Germany

Roland Sommer, Siemens Energy

Stáhnout

Srovnání BEV vs. FCEV

Marek Trešl, Hyundai Motor Czech s.r.o.

Stáhnout

Baterie elektrických vozidel a jejich druhotné využití

Jan Železný, After Sales ŠKODA AUTO a.s.

Stáhnout

Klíčová role technologií v překonání propasti na cestě k čisté mobilitě

Ondřej Synek, Unicorn Systems a.s.

Stáhnout

Přechod na elektromobilní fleet v Asahi Breweries Europe Group

Tomáš Veit, Asahi Breweries Europe Group

Stáhnout

The Construction of an Extensive Charging Infrastructure in Rüsselsheim am Main

Maximilian Giehl, Hubject GmbH

Stáhnout

Elektromobilita v Praze

Jaromír Beránek, Magistrát HMP a Matej Šandor, Operátor ICT a.s.

Stáhnout

Upgrade sítě VO pro účely dobíjení e-mobility a dalších synergií

Libor Fiala, Technologie hlavního města Prahy a.s.

Stáhnout

Elektomobilita a distribuční síť

Stanislav Votruba, PREdistribuce, a.s.

Stáhnout

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit.

Ivana Cmíralová
+420 602 26 04 04
elektromobilita@leef.cz

Ivanka 2

Kancelář:
LEEF Technologies, s.r.o.
Forum Karlin, Pernerova 676/51
186 00 Praha 8, Česká republika

Sídlo:
Ořechová 1789/28
182 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 29000793, DIČ: CZ 29000793
SPISOVÁ ZNAČKA: C 107227 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení::
Raiffeisenbank a.s., Praha 
Číslo účtu: 502 911 3001/5500 CZK/EUR
IBAN:  CZ1355000000005029113001
BIC:    RZBC CZ PP