4. ročník prestižní konference o současnosti a budoucnosti
elektromobility a vodíkové mobility

 
14.- 15. října 2021
FORUM KARLÍN, SPOJKA KARLÍN

Elektromobilita je realitou

Růst trhu může být rychlejší, než se zdá. Elektromobilita má evropskou i národní podporu. Cena baterií klesá. V řadě případů se elektromobily vyplatí i bez dotací již dnes.

Forum Elektromobilita vám přináší pásma přednášek a diskuzí zaměřených na klíčovou agendu elektromobility, vodíkové mobility a praktická témata elektrifikace fleetů.

Záznamy přednášek a diskuzí z FORA ELEKTROMOBILITA 2020 můžete sledovat na iHNed.cz.

Forum je strukturováno do čtyř částí:

1

1. DEN KONFERENCE
14. října, Hlavní sál Fora Karlín

Elektromobilita: čtyři bloky zaměřené na klíčovou agendu elektromobility, s účastí zahraničních expertů a s dostatkem prostoru na diskusi

2

2. DEN KONFERENCE
15. října, Spojka Karlín

Velká vozidla a vodíkkonference na téma vodík a baterie ve veřejné a nákladní dopravě 

3

VÝSTAVA
14. října, Forum Karlín

V rámci konference Elektromobilita proběhne prezentace vozidel a dalších produktů a služeb pro elektromobilitu

4

WORKSHOP
15. října, Worklounge

Elektrifikace fleetů: Workshop je zaměřen na praktická témata elektrifikace fleetů v soukromých i veřejných organizacích

 

 


Čemu se budeme věnovat

Jaká vozidla a jaké technologie a trendy lze na trhu očekávat v následujících letech?

Jaká je perspektiva elektromobilů ve firemních fleetech, jak se připravit?

Jak se rozvíjí veřejná dobíjecí infrastruktura a městská emobilita?

Jakou očekávat regulaci, veřejnou podporu a společenský dopad elektromobility?

Jak vypadá investiční a provozní srovnání vozidel na vodík, baterie a diesel?


Pro koho je forum určeno

Pro všechny, které zajímá boom elektromobility

Společnosti s malými i velkými fleety osobních i nákladních vozidel

Státní správu

Municipality

Dodavatele produktů a služeb elektromobility a vodíkové mobility

Leasingové společnosti a banky

 


Forum organizuje Economia ve spolupráci
s LEEF Technologies

Economia je významným hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního obsahu a vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Provozuje zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.

LEEF Technologies je poradenská a investiční společnost, zabývající se rozvojem projektů čistých technologií v energetice a dopravě. V rámci fora pro Vás připravuje především obsah a zajišťuje odbornou kvalitu.

Program

Program pro Vás průběžně aktualizujeme

Konference Elektromobilita
čtvrtek 14. října, Forum Karlín

Začátek registrace v 8:30, zahájení konference v 9:00, ukončení konference v 17:30, následuje koktejl

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny

Na začátku konference nás největší hráči elektromobility v ČR seznámí se svými vizemi a plány. Následovat budou prezentace a diskuse, které pokryjí 5 klíčových témat současné elektromobility: elektrifikaci fleetů, infrastrukturu, porovnání se spalovacími pohony, roli EU a státu a rozvoj městské elektromobility.

Níže uvedený předběžný program uvádí hlavní tematické oblasti, o kterých se bude mluvit.

1.   VIZE ROZVOJE ELEKTROMOBILITY NEJVĚTŠÍCH HRÁČŮ

 

Kam směřuje česká elektromobilita? Je transformace sektoru automotive realistická? Budeme mít gigafactory? Jak se s elektromobilitou vyrovnává petrochemický průmysl? Co se rozbíhá dobře a kde
jsou
mezery? Co všechno plánují velcí hráči?

   
          Martin Jahn (Ředitel prodeje a marketingu, ŠKODA AUTO a.s.)
          Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie, ČEZ a.s.)
          Tomasz Wiatrak (Generální ředitel, ORLEN Unipetrol a.s.)

2.   FLEETY: VÝVOJ PRODEJŮ VOZIDEL A PROJEKTY ELEKTRIFIKACE FLEETŮ

 

Jak to vypadá s prodeji elektromobilů? Elektrifikace fleetů startuje, kdy se rozběhne masově? Co jsou
hlavní potíže? Jak vypadá projekt elektrifikace fleetu? Jaké jsou zkušenosti a plány firem s velkými
fleety?

   
          Petr Knap (Partner, EY Consulting)
          Martin Saitz (Generální ředitel, Hyundai Motor Czech, s.r.o.)
          Jan Hurt (Generální ředitel, Porsche Česká republika s.r.o.)
          Zástupce Rohlík.cz*
          Tomáš Talaš (Head of Employees Services, Komerční banka a.s.)

 3.   INFRASTRUKTURA: DOBÍJECÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE, RYCHLOST ROZVOJE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

 

Bude pro elektromobilitu dost elektřiny? Unese to síť? Jak se připravují distribuční společnosti? Jak se
vyvíjí služby dobíjení? Jak to vypadá s interoperabilitou a roamingem? Příprava na „smart charging“.

   
          Pavel Elis (Generální ředitel, Pražská energetika a.s.)
          Vladimír Janypka (Ředitel ABB Elektrotechnika, ABB s.r.o.)
          Jan Zápotočný* (Člen představenstva, E.ON Energie a.s.)
          Aron Lazarchick (Connectivity eMOBILITY Specialist , ŠKODA AUTO a.s.)

 4.   POROVNÁNÍ SE SPALOVACÍMI MOTORY

 

Mýty a realita bateriových elektromobilů: náklady, provoz, emise. Jak je to teď a jaký lze očekávat vývoj?
Jak je to s pohonem na vodík (palivové články) - jen pro velká vozidla? Co to znamená přejít z výroby
spalovacích na elektrické pohony?

   
          Petr Füzék (Vedoucí elektromobility, W.A.G. payment solutions, a.s.)
          Jochen Walther (Director, System Engineering Fuel Cell, Robert Bosch GmbH, Německo)
          Marek Trešl (Product & Marketing Director, Hyundai Motor Czech s.r.o.)
          Luboš Hajský (Výkonný ředitel, Devinn s.r.o.)
          Arun Rajeevan Krishnan (Plant Manager, Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.)

5.   POLITIKA, LEGISLATIVA A STÁTNÍ PODPORA

 

Elektromobilita v kontextu zelené politiky EU. Jak EU čelí hlavním populárním výtkám: vysoká cena,
nezájem, pomalý rozvoj infrastruktury, otázka emisí? Jak elektromobilitu podporuje a bude
podporovat ČR? Jaká se chystá legislativa?  

   
          Luděk Niedermayer (Member of the European Parliament, EU parlament)
          Eduard Muřický (Náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu)

6.   MĚSTSKÁ ELEKTROMOBILITA

 

Co musí město udělat pro rozvoj elektromobility? Jaké jsou technologické aspekty rozvoje dobíjecí infrastruktury? Individuální elektromobily vs. MHD. Jaké jsou zahraniční zkušenosti a inspirace? Jak se připravuje Praha?  

   
          Zdeněk Hřib (Primátor, Hlavní město Praha)     
          Zástupce města Goteborg*
          Matej Šandor (Ředitel Úseku projektového řízení a fondů, Operátor ICT a.s.)
   
  *K potvrzení/upřesnění

Konference Velká vozidla a vodík
pátek 15. října, Spojka Karlín

Začátek registrace v 8:30, zahájení konference v 9:00, ukončení konference v 16:00

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny
 
Bateriové autobusy už v ČR nějakou dobu jezdí na řadě míst. Bateriové dodávky jsou již rovněž k dispozici, těžší nákladní vozidla se teprve začínají prodávat. „Zelený vodík“ je velké téma a EU se k technologiím pro jeho výrobu, distribuci a využití v dopravě hodně upíná (včetně dotací). Jde o běh na delší trať, první projekty vodíkových autobusů pro reálný provoz už se ale chystají i v ČR. První těžká nákladní vodíková vozidla začala nedávno ve větším počtu jezdit ve Švýcarsku.
 
Během konference se budeme věnovat následujícím tématům:

1.   PERSPEKTIVA ELEKTRIFIKACE AUTOBUSŮ A NÁKLADNÍCH VOZIDEL V ČR

 

Jak vypadá existující a připravovaná legislativa snižování emisí CO2 pro nákladní a autobusovou
dopravu? Bude nákladní silniční doprava součástí EU ETS? Co to bude znamenat pro
provozovatele? Jaké jsou reálné technologické možnosti? Jaký je postoj ČR? Jaká se chystá
dotační podpora?

   
          Analytik (EU transport industry)*
          Jan Bezděkovský (pověřenec MD pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy ČR)
          Jakub Hrbek (Ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu,
        Státní fond životního prostředí ČR)
          Vojtěch Hromíř (Generální tajemník, ČESMAD Bohemia z.s.)

2.   VÝROBA A DISTRIBUCE ZELENÉHO VODÍKU PRO SILNIČNÍ DOPRAVU

 

Jaká je globální perspektiva vodíku pro dopravu? O jaké jde v řetězci primárně technologie? Jaké se
chystají projekty v ČR? Je ČR schopna vyrábět zelený vodík v dostatečném objemu, nebo půjde
hlavně o import? Jak bude vypadat distribuce? Jaká je jeho cena? Lze ji dostatečně snížit? A jak
rychle
?

   
          Martin Tengel (Senior Consultant, Bloomberg Tokio, Japonsko)
          Martin Gajdoš (Ředitel strategie, ORLEN Unipetrol a.s.)
          Aleš Laciok (Vedoucí výzkumu a vývoje, ČEZ a.s)
          Aleš Doucek (Vedoucí oddělení Vodíkové technologie, ÚJV Řež a.s.)

3.   VELKÁ VOZIDLA NA PALIVOVÉ ČLÁNKY A PŘÍKLADY PROJEKTŮ

 

Technologie pohonu s palivovým článkem. Jak se tato vozidla budou vyvíjet? Kdy lze jaká vozidla
očekávat a jaké budou náklady? Jak vidí vodík v silniční dopravě globální hráči Bosch a Hyundai?
Případová studie vodíkových kamionů ve Švýcarsku: co je tam motivací, jak to funguje, jaká je
perspektiva dalšího rozvoje
?

   
          Jochen Walther (Director, System Engineering Fuel Cell, Robert Bosch GmbH, Německo)
          Zástupce Hyundai*

4.   VOZIDLA NA BATERIE, DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURA A PŘÍKLADY PROJEKTŮ

 

Jaké jsou dosavadní zkušenosti s bateriovými autobusy? Jak je to s náklady? Kdy je baterie lepší než palivový článek? Kdy budou reálně k dispozici bateriové těžké náklaďáky? Jak plánovat dobíjecí infrastrukturu?

   
          Radko Manda (Manager, Volvo Group Czech Republic s.r.o.)
          Vladimír Myslík (Competence Develop. Manager, Volvo Group Czech Republic s.r.o.)
          Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director, ABB s.r.o.)
          Zástupce výrobce autobusů*
          Zástupce dopravní společnosti*
   
  *K potvrzení/upřesnění

Workshop Elektrifikace fleetů
pátek 15. října, Worklounge

Workshop bude probíhat ve Worklounge - Forum Karlín 5. patro

Začátek registrace v 8:30, zahájení workshopu v 9:00, ukončení workshopu ve 13:30

Přednášky workshopu budou pouze v českém jazyce.

Cílem workshopu je poskytnout zájemcům o elektrifikaci fleetu ucelený pohled na klíčové aspekty této problematiky a umožnit jim prodiskutovat s odborníky jednotlivé detaily, jak v oblasti vozidel, tak v oblasti dobíjecích řešení, včetně IT systémů.

PRVNÍ ČÁST: PŘEHLED SOUČASNÝCH VOZIDEL RELEVANTNÍCH PRO FLEETY

 

Zástupci automobilové redakce Economia odprezentují přehled aktuálních elektromobilních modelů dostupných na českém trhu, včetně jejich praktických zkušeností z testovacích jízd. Půjde především
o modely, které jsou relevantní pro firemní fleety, včetně dodávek (tj. nikoli vozy vyšších tříd).
Součástí bude přehled cen a parametrů jednotlivých modelů.

DRUHÁ ČÁST: PRAKTICKÉ OTÁZKY ELEKTRIFIKACE FLEETU

 

Specialisté partnerů Fora elektromobilita+ budou pod vedením moderátora diskutovat o hlavních
tématech elektrifikace fleetů. Moderátor s nimi bude postupně procházet předem daná témata,
přičemž u každého tématu poskytne dostatečný prostor pro dotazy z publika.

    Plánovaná témata:
  • Provozní specifika elektromobilního fleetu (dobíjecí režim, servis, zimní provoz atd.)
  • Jak řešit kombinaci firemního, veřejného a domácího dobíjení
  • Příprava na výběr vozidel (specifikace parametrů, testy, financování, záruky atd.)
  • Příprava na výběr dobíjecích řešení - dobíjecí stanice a IT (jak specifikovat, co je standard a co je navíc, integrace s jinými firemními systémy, s čím počítat do budoucna atd.)
  • Rezervace příkonu, možnost využití stacionárních baterií, integrace s řízením budov
   
  +ČEZ, ŠKODA AUTO, ORLEN Unipetrol, Hyundai, PRE, ABB, Unicorn

Řečníci

Všechny řečníky vám brzy představíme

 

Pavel Cyrani

Pavel Cyrani

Člen představenstva, ředitel divize obchod a strategie

ČEZ a.s.

Martin Saitz

Martin Saitz

Generální ředitel

Hyundai Motor Czech, s.r.o.

Pavel Elis

Pavel Elis

Předseda představenstva, generální ředitel

Pražská energetika a. s.

Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib

Primátor

Hlavní město Praha

Eduard Muřický

Eduard Muřický

Náměstek, sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vladimír Janypka

Vladimír Janypka

Ředitel ABB Elektrotechnika

ABB s.r.o.

Petr Knap

Petr Knap

Partner

EY Consulting

Martin Gajdoš

Martin Gajdoš

Ředitel strategie a business analýzy

Unipetrol a.s.

Aleš Laciok

Aleš Laciok

Vedoucí výzkumu a vývoje

ČEZ a.s.

Matej Šandor

Matej Šandor

Místopředseda představenstva, ředitel Úseku projektového řízení a fondů

Operátor ICT a.s.

Petr Füzék

Petr Füzék

Vedoucí elektromobility

W.A.G. payment solutions, a.s.

Jochen Walther

Jochen Walther

Director, System Engineering Fuel Cell Systems

Robert Bosch GmbH

Marek Trešl

Marek Trešl

Product & Marketing Director

Hyundai Motor Czech s.r.o.

Luboš Hajský

Luboš Hajský

Výkonný ředitel

Devinn s.r.o.

Miroslav Kuželka

Miroslav Kuželka

E-mobility Product and Marketing Director

ABB s.r.o.

Martin Cmíral

Martin Cmíral

Ředitel

LEEF Technologies s.r.o.

Registrace

Včasná registrace, končí 19.09.2021

1. den Konference: Elektromobilita

14.10.2021

3990 Kč

ušetříte 2000 Kč

Přihlásit se

1. den Konference: Elektromobilita a Workshop: Fleety

14.-15.10.2021

5290 Kč

ušetříte 2700 Kč

Přihlásit se

2. den Konference: Velká vozidla a vodík

15.10.2021

2390 Kč

ušetříte 1200 Kč

Přihlásit se

1. a 2. den Konference

14.-15.10.2021

5990 Kč

ušetříte 3000 Kč

Přihlásit se

Zvýhodněná cena pro zaměstnance veřejného sektoru

Chci zvýhodněnou cenu

Včasná registrace pro zaměstnance veřejného sektoru, končí 19.09.2021

1. den Konference: Elektromobilita

14.10.2021

2590 Kč

ušetříte 1300 Kč

Přihlásit se

1. den Konference: Elektromobilita a Workshop: Fleety

14.-15.10.2021

3590 Kč

ušetříte 1800 Kč

Přihlásit se

2. den Konference: Velká vozidla a vodík

15.10.2021

1550 Kč

ušetříte 800 Kč

Přihlásit se

1. a 2. den Konference

14.-15.10.2021

3850 Kč

ušetříte 1940 Kč

Přihlásit se

Partneři  


GENERÁLNÍ PARTNEŘI

      ORLEN_Unipetrol-03  SKODA 3D zmenene

                           

HLAVNÍ PARTNEŘI
 

 Hyundai_Logo_Vertical_FullColour_Pantone                ABB zvtene                 pre     

EY               Bosch_SL-cz_4C_L                    VW

 

PARTNEŘI

 Unicorn_logo_RGB          DEVINN modre   

Eurowag            DEL_NEW_future_technology_delivered_1         vitesco


VE SPOLUPRÁCI

SAP - logotyp bez lesku - cmyk           AKU-BATPOD ZÁŠTITOU

mpo     Logo            logo_spdcr_cs

 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

                         

                     

Staňte se i vy partnerem fora

Rádi vám pomůžeme sestavit partnerský balíček zaměřený na vaši cílovou skupinu. Jako vystavovatel můžete představit v rámci výstavy svůj elektromobil nebo jiný produkt související s tématem elektromobility.

Proč se stát partnerem

  • Forum Elektromobilita je součástí širšího obsahového speciálu, který zahrnuje mediální pokrytí tématu napříč tištěnými i on-line tituly mediálního domu Economia. Kromě prezentace na akci samotné nabízíme partnerům účast na doprovodné mediální komunikaci s důrazem na vizibilitu a zvýšení povědomí partnerů jako leaderů v oblasti rozvoje elektromobility. 
  • Naše akce je místem setkání zástupců organizací, pro než je elektromobilita aktuálním tématem. Účast z pozice partnera či vystavovatele vám pomůže navázat osobní kontakt se zákazníky a získat nové obchodní příležitosti.
  • Vaše cílová skupina je i naší cílovou skupinou. Osobně se setkáte s vybraným okruhem řídících manažerů firem a kompetentních zástupců municipalit.
  • Prostřednictvím výstavy, která bude součástí fora, představíte vaše produkty a služby návštěvníkům akce.
  • Umístíme váš profil a logo v našich materiálech, jež budou zákazníky o akci informovat (inzerce v rámci titulů Economie, pozvánky, program, webové stránky). Poděkování partnerům při zahájení a ukončení konference, loga se budou promítat mezi prezentacemi samotnými i během coffee breaků.

Ozvěte se nám a domluvíme spolupráci

Chci se stát partnerem

 

Místo konání

 FK         Spojka

Konference Elektromobilita:

FORUM KARLÍN Pernerova 51, 186 00, Praha 8 www.forumkarlin.cz

Konference Velká vozidla a vodík: 

SPOJKA KARLÍN Pernerova 35, 186 00 Praha 8  www.spojujeme.cz/spojka-events

Oba prostory, Forum Karlín i Spojka Karlín, se nachází v srdci pražské čtvrti Karlín nedaleko centra města.

Možnost ubytování např. v hotelu Royal Prague nebo v Pentahotel Prague. Oba hotely se nacházejí zhruba 500 m od místa konání. Ubytování není součástí registračního poplatku.

www.hotelroyalprague.com
www.pentahotels.com

 

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit.

Ivana Cmíralová
+420 602 26 04 04
elektromobilita@leef.cz

Ivanka 2

Kancelář:
LEEF Technologies, s.r.o.
Forum Karlin, Pernerova 676/51
186 00 Praha 8, Česká republika

Sídlo:
Ořechová 1789/28
182 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 29000793, DIČ: CZ 29000793
SPISOVÁ ZNAČKA: C 107227 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení::
Raiffeisenbank a.s., Praha 
Číslo účtu: 502 911 3001/5500 CZK/EUR
IBAN:  CZ1355000000005029113001
BIC:    RZBC CZ PP