4. ročník prestižní konference o současnosti a budoucnosti
elektromobility a vodíkové mobility

 
14.- 15. října 2021
FORUM KARLÍN, SPOJKA KARLÍN

Elektromobilita je tady

Růst trhu může být rychlejší, než se zdá. Elektromobilita má evropskou i národní podporu. Cena baterií klesá. V řadě případů se elektromobily vyplatí i bez dotací již dnes.

Forum Elektromobilita vám přináší pásma přednášek a diskuzí zaměřených na klíčovou agendu elektromobility, vodíkové mobility a praktická témata elektrifikace fleetů.

Záznamy přednášek a diskuzí z FORA ELEKTROMOBILITA 2020 můžete sledovat na HN.cz.

V rámci Fora Elektromobilita 2020 proběhla Business snídaně s moderovanou diskusí na téma Elektromobilita v ČR: nevyhnutelnost a příležitost. Eventu se zúčastnily zástupci top vedení klíčových průmyslových firem podílejících se na rozvoji elektromobility v ČR, vrcholní představitelé vlády ČR a zástupci municipalit. Co vše se na akci řešilo se dozvíte zde.

 

202106 Business snidan 19 202106 Business snidan 8

 

Forum je strukturováno do čtyř částí:

1

1. DEN KONFERENCE
14. října, Hlavní sál Fora Karlín

Elektromobilita: čtyři bloky zaměřené na klíčovou agendu elektromobility, s účastí zahraničních expertů a s dostatkem prostoru na diskusi

2

2. DEN KONFERENCE
15. října, Spojka Karlín

Velká vozidla a vodíkkonference na téma vodík a baterie ve veřejné a nákladní dopravě 

3

VÝSTAVA
14. října, Forum Karlín

V rámci konference Elektromobilita proběhne prezentace vozidel a dalších produktů a služeb pro elektromobilitu

4

WORKSHOP
15. října, Worklounge

Elektrifikace fleetů: Workshop je zaměřen na praktická témata elektrifikace fleetů v soukromých i veřejných organizacích

 

 


Čemu se budeme věnovat

Jaká vozidla a jaké technologie a trendy lze na trhu očekávat v následujících letech?

Jaká je perspektiva elektromobilů ve firemních fleetech, jak se připravit?

Jak se rozvíjí veřejná dobíjecí infrastruktura a městská emobilita?

Jakou očekávat regulaci, veřejnou podporu a společenský dopad elektromobility?

Jak vypadá investiční a provozní srovnání vozidel na vodík, baterie a diesel?


Pro koho je forum určeno

Pro všechny, které zajímá boom elektromobility

Společnosti s malými i velkými fleety osobních i nákladních vozidel

Státní správu

Municipality

Dodavatele produktů a služeb elektromobility a vodíkové mobility

Leasingové společnosti a banky

 


Forum organizuje mediální dům Economia ve spolupráci s LEEF Technologies

Economia je významným hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního obsahu a vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Provozuje zpravodajské servery HN.cz a Aktuálně.cz, vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.

LEEF Technologies je poradenská a investiční společnost, zabývající se rozvojem projektů čistých technologií v energetice a dopravě. V rámci fora pro Vás připravuje především obsah a zajišťuje odbornou kvalitu.

Program

První den konference: Elektromobilita
čtvrtek 14. října, Forum Karlín

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny
Moderuje Martin Cmíral (Ředitel, LEEF Technologies) a Eva Srpová (Vedoucí sekce Auto, Economia)
On-line dotazy: sli.do event code: #emobcz, Twitter: #emobcz
 
Na začátku konference nás největší hráči elektromobility v ČR seznámí se svými vizemi a plány. Následovat budou prezentace a diskuse, které pokryjí klíčová témata současné elektromobility: elektrifikaci fleetů, infrastrukturu, porovnání se spalovacími pohony, roli EU a státu, rozvoj městské elektromobility a technologické inovace spojené s elektromobilitou.

8:30 - 9:00

        Registrace a občerstvení 

9:00 - 9:10

        Úvodní slovo organizátorů 

9:10 - 10:10

1.   VIZE ROZVOJE ELEKTROMOBILITY NEJVĚTŠÍCH HRÁČŮ

 

Kam směřuje česká elektromobilita? Je transformace sektoru automotive realistická? Budeme mít gigafactory? Jak se s elektromobilitou vyrovnává petrochemický průmysl? Co se rozbíhá dobře a kde jsou mezery? Co všechno plánují velcí hráči?

   
  Bezemisní mobilita / budoucnost ŠKODA AUTO
          Martin Jahn (Člen představenstva za oblast prodeje a marketingu, ŠKODA AUTO)
       -  Nová zelená politika EU a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku
       -  Transformace automobilového průmyslu směrem k bezemisní mobilitě
       -  Strategie ŠA v oblasti ekosystému e-mobility
   
  Elektromobilita čisté energie zítřka
          Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie, ČEZ)
       -  Dnešní elektromobilita ve Skupině ČEZ 
       -  Vize a cíle ekosystému elektromobility do 2030
       -  Klíčové atributy rozvoje elektromobility v ČR
   
  Budoucnost vodíkové elektromobility
          Tomasz Wiatrak (Generální ředitel, ORLEN Unipetrol)
       -  30 miliard do udržitelných produktů, obnovitelných zdrojů, recyklace a biopaliv
       -  Rostoucí role alternativních pohonů
       -  Rozvoj vodíkové infrastruktury v Česku

10:10 - 11:00

 2.   SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVA ROZVOJE DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB

 

Bude pro elektromobilitu dost elektřiny? Unese to síť? Jak se připravují distribuční společnosti? Jak se vyvíjí služby dobíjení? Jak to vypadá s interoperabilitou a roamingem? Příprava na „smart charging“.

   
  Panelová diskuse
          Pavel Elis (Generální ředitel, Pražská energetika)
          Vladimír Janypka (Ředitel ABB Elektrotechnika, ABB)
          Jan Zápotočný (Člen představenstva, E.ON Energie)
          Szabolcs Balogh (Managing Director, MVM Mobiliti)

11:00 - 11:15

        Přestávka

11:15 - 12:15

3.   ELEKTRIFIKACE FLEETŮ

 

Jak to vypadá s prodeji elektromobilů? Elektrifikace fleetů startuje, kdy se rozběhne masově? Co jsou hlavní potíže? Jak vypadá „projekt elektrifikace fleetu“? Jaké jsou zkušenosti a plány firem s velkými fleety?

   
  Současný stav trhu a úvod do tématu
           Petr Knap (Partner, EY Consulting)
   
  Přechod na elektromobilitu v Komerční bance
          Tomáš Talaš (Head of Employees Services, Komerční banka)
       -  Do roku 2025 bude mít KB minimálně 80 % elektromobilů z celkového počtu aut
       -  Do roku 2026 by se KB chtěla stát uhlíkově neutrální bankou
       -  Na udržitelnost pohlíží KB z pohledu třech pilířů. Pro každý pilíř jsou definované oblasti:    environmentální, sociální a ekonomické
   
  Panelová diskuse
          Martin Saitz (Generální ředitel, Hyundai Motor Czech)
          Jan Hurt (Generální ředitel, Porsche Česká republika)
          Arnošt Barna (Managing Director, Kia Czech)
          Tomáš Talaš (Head of Employees Services, Komerční banka)
          Petr Knap (Partner, EY Consulting)

12:15 - 13:10

 4.   SPALOVACÍ MOTORY VS. BATERIE VS. PALIVOVÉ ČLÁNKY: POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ, NÁKLADŮ, UHLÍKOVÉ STOPY

 

Mýty a realita bateriových elektromobilů: náklady, provoz, emise. Jak je to teď a jaký lze očekávat vývoj? Jak je to s pohonem na vodík (palivové články) - jen pro velká vozidla? Co to znamená přejít z výroby spalovacích na elektrické pohony?

   
  Úvod do srovnání pohonů ICE, EV a FCEV a hlavních mýtů elektromobility
           Auke Hoekstra (Program Director NEON Research, Eindhoven University of Technology, Holansko)
       -  Náklady (TCP) bateriových elektromobilů vs. vodíkových vozidel vs. spalovacích vozidel
       -  Mají elektromobily větší emise než vozidla na spalovací pohon?
       -  Kde je perspektiva vodíku
   
  Panelová diskuse k porovnání pohonů
           Jochen Walther (Director, System Engineering Fuel Cell, Robert Bosch, Německo)
           Marek Trešl (Product & Marketing Director, Hyundai Motor Czech)
           Luboš Hajský (Výkonný ředitel, Devinn)

13:10 - 14:00

      Přestávka na oběd

14:00 - 14:40

5.   VÝVOJ ELEKTROMOBILNÍ POLITIKY, LEGISLATIVY A PODPORY

 

Elektromobilita v kontextu zelené politiky EU. Jak EU čelí hlavním populárním výtkám: vysoká cena, nezájem, pomalý rozvoj infrastruktury, otázka emisí? Jak elektromobilitu podporuje a bude podporovat ČR? Jaká se chystá legislativa?  

   
   Evropský pohled na elektromobilitu
           Luděk Niedermayer (Member of the European Parliament, EU parlament)
   
  Podpora elektromobility v ČR a nové emisní cíle CO2 u nových osobních a lehkých užitkových vozidel
           Eduard Muřický (Náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu)
       -  Možnostmi podpory elektromobility v České republice po roce 2021 ve srovnání s předchozím období
       -  Seznámení s novelou nařízení, která mění emisní limity CO2 u nových osobních a lehkých užitkových vozidel

14:40 - 15:30

6.   MĚSTSKÁ ELEKTROMOBILITA

 

Co musí město udělat pro rozvoj elektromobility? Jaké jsou technologické aspekty rozvoje dobíjecí infrastruktury? Individuální elektromobily vs. MHD. Jaké jsou zahraniční zkušenosti a inspirace? Jak se připravuje Praha?

   
   Úvodní slovo
          Zdeněk Hřib (Primátor, Hlavní město Praha)     
   
  Rozvoj městské veřejné dobíjecí infrastruktury v Goteborgu
   
          Zástupce města Goteborg*
   
  Plán rozvoje městské veřejné dobíjecí infrastruktury v Praze
          Matej Šandor (Ředitel Úseku projektového řízení a fondů, Operátor ICT)
       -  Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v Praze do roku 2030
       -  Současný stav přípravy projektu sítě veřejných dobíjecích stanic v Praze: rozsah, realizační model, synergie s rekonstrukcí veřejného osvětlení a další aspekty
   
  *K potvrzení/upřesnění

15:30 - 15:45

        Přestávka 

15:45 - 17:25

7.     ELEKTROMOBILITA A INOVACE

 

Elektromobilita přináší inovace v řadě odvětví, mezi nejzajímavější témata patří: Jak vypadá transformace výroby pohonů ze spalovací na elektrické? Jak vypadá životní cyklus baterií, včetně druhotného využití a recyklace? Stanou se automobilky energetickými společnostmiJaká nás čekají nové IT aplikace?

   
  Druhý život baterií, jejich energetická a materiálová recyklace
          Stanislav Cingroš (Development Manager, IBG Česko) 
       -  Koncepce recyklace Li-Ion baterií využívaných v e-mobilitě, kontext cirkulární ekonomiky
       -  Energetická recyklace
       -  Materiálová recyklace
   
  Transformace výroby ze spalovacích na elektrické pohony
          Arun Rajeevan Krishnan (Plant Manager, Vitesco Technologies Czech Republic) 
       -  Budoucnost elektrických vozů z pohledu Vitesco Technologies
       -  Co vše obnáší transformace směrem k elektrifikaci ve výrobní lokalitě
   
  Výrobce vozidel rozvíjející dovednosti energetické firmy
          Aron Lazarchick (Connectivity Product Owner, ŠKODA AUTO))
       -  ŠKODA AUTO jako účastník trhu s elektřinou?
       -  Budoucí energetický mix
       -  Příležitosti růstu
   
  Systémy pro podporu veřejného a firemního dobíjení
          Petr Füzék (Vedoucí elektromobility, W.A.G. payment solutions)

17:25 - 17:30

        Shrnutí a závěr konference

17:30 - 19:00

Prezentace partnerů a koktejl

  • V průběhu konference Elektromobilita proběhne prezentace vozidel významných automobilek a dalších produktů a služeb pro elektromobilitu
  • Poprvé možnost zkušební jízdy vybranými elektromobily

Druhý den konference: Velká vozidla a vodík
pátek 15. října, Spojka Karlín

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny
Moderuje Petr Füzék (Vedoucí elektromobility, W.A.G. payment solutions) a Aleš Doucek (Vedoucí sekce Vodíkové technologie, ÚJV Řež)
On-line dotazy: sli.do event code: #emobcz, Twitter: #emobcz
 
Bateriové autobusy už v ČR nějakou dobu jezdí na řadě míst. Bateriové dodávky jsou již rovněž k dispozici, těžší nákladní vozidla se teprve začínají prodávat. „Zelený vodík“ je velké téma a EU se k technologiím pro jeho výrobu, distribuci a využití v dopravě hodně upíná (včetně dotací). Jde o běh na delší trať, první projekty vodíkových autobusů pro reálný provoz už se ale chystají i v ČR. První těžká nákladní vodíková vozidla začala nedávno ve větším počtu jezdit ve Švýcarsku.

8:30 - 9:00

        Registrace a občerstvení 

9:00 - 9:10

        Úvodní slovo organizátorů a moderátora

9:10 - 10:30

1.   ROZVOJ TRHU, LEGISLATIVY A VEŘEJNÉ PODPORY V ČR

  Jaká je globální perspektiva vodíku pro dopravu? Jak vypadá existující a připravovaná legislativa snižování emisí CO2 pro nákladní a autobusovou dopravu? Bude nákladní silniční doprava součástí EU ETS? Co to bude znamenat pro provozovatele? Jaké jsou reálné technologické možnosti? Jaký je postoj ČR? Jaká se chystá dotační podpora?
   
  Budoucnost velkých silničních vozidel: baterie versus vodík
          Martin Tengler (Lead Hydrogen Analyst, Bloomberg NEF, Tokyo)
       -  Ekonomické srovnání bateriových a vodíkových vozidel, dnešek a budoucnost
       -  Rozdíly mezi zeměmi: jaký dopad má na dopravu politika
       -  Co očekávat, pokud chceme dosáhnout uhlíkové neutrality
   
  Legislativa a podpora pro přechod na bezemisní nákladní a autobusovou dopravu a perspektiva čisté mobility/elektromobility v nákladní dopravě z pohledu MD
          Jan Bezděkovský (pověřenec MD pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy ČR)
   
  Velká vozidla na elektrický pohon - budoucnost očima dopravců
          Vojtěch Hromíř (Generální tajemník, ČESMAD BOHEMIA)
       -  Klíčem jsou provozní podmínky a nákladovost. Nová technologie nesmí snížit kvalitu  dopravních služeb  a přinést neúměrné zdražení
       -  V EU je společný dopravní trh, pro české dopravce je důležitá konkurenceschopnost.
       -  Za jakých podmínek budou moci a budou schopni velká vozidla na elektřinu/vodík používat?
   
  Budoucnost podpory čisté mobility z pohledu rezortu životního prostředí
          Jakub Hrbek (Ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu,
       Státní fond životního prostředí ČR)
       -  Česku se otevřela unikátní možnost, jak napomoci přechodu k uhlíkové neutralitě
       -  V rámci Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy a Fondu pro spravedlivou transformaci jsou připraveny desítky miliard korun, změní také oblast mobility?

10:30 - 10:45

        Přestávka 

10:45 - 12:40

2.   VODÍKOVÁ MOBILITA

  Jaké se chystají projekty v ČR? Je ČR schopna vyrábět zelený vodík v dostatečném objemu, nebo půjde hlavně o import? Jak bude vypadat distribuce? Jaká je jeho cena? Lze ji dostatečně snížit? A jak rychle? Co obnáší vývoj technologie palivového článku? Jaké jsou první zkušenosti s komerčním nasazením vodíkových trucků?
   
  Úvodní slovo moderátora
          Aleš Doucek (Vedoucí oddělení Vodíkové technologie, ÚJV Řež)
   
  Zelený vodík. Jak ho dostat až k řidičům
          Martin Gajdoš (Ředitel strategie, ORLEN Unipetrol)
       -   Dostupné výrobní cesty k vodík
       -  S jakým vodíkem se na plnicí stanici setkáme?
       -  Budoucnost vodíkové mobility a jak využít její dekarbonizační potenciál
   
  Panelová diskuse: Vodíkové projekty pro dopravu v ČR
          Aleš Laciok (Vedoucí výzkumu a vývoje, ČEZ)
          Martin Gajdoš (Ředitel strategie, ORLEN Unipetrol)
          Aleš Doucek (Vedoucí oddělení Vodíkové technologie, ÚJV Řež)
   
  Vývoj pohonů s palivovými články
          Jochen Walther (Director System Engineering Fuel Cell, Bosch, Německo)
       -  Bosch očekává trh až 3 miliony vodíkových vozidel ročně do r. 2030
       -  Připravuje portfolio produktů s využitím v osobních vozidlech, i lehkých a těžkých nákladních vozidlech
       -  Na základě využití svých zkušeností nabízí řadu zákaznicky orientovaných business modelů a připravuje jejich testování
   
  Vodíkové nákladní vozy Hyundai XCIENT už ve Švýcarsku najely přes 1 000 000 km
          Marek Trešl (Product & Marketing Director, Hyundai Motor Czech)
       -  Technické řešení a klíčové vlastnosti
       -  Obchodní model a ekonomická návratnost
       -  Budoucnost a další aplikace FCEV
   
  Vodík v nákladní dopravě z pohledu Eurowag
          Jan Laluch (Product owner Alternative Fuels, W.A.G. payment solutions)
       -  Vodík v rámci alternativních paliv v nákladní dopravě
       -  Co je potřeba pro úspěch vodíku z pohledu zákazníků?
       -  Je čistý vodík jediná forma jeho využití v dopravě?

12:30 - 13:20

        Přestávka na oběd

13:20 - 14:00

3.   BATERIOVÁ A VODÍKOVÁ VOZIDLA VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

  Některá česká města již řadu let provozují bateriové autobusy, jiná to teprve zvažují a některá již připravují i projekty vodíkových autobusů. Samozřejmě nejde jen o vozidla, ale primárně o dobíjecí, resp. plnící infrastrukturu. Jaké jsou plány dvou významných městských dopravních podniků v této oblasti?
   
  Aplikace vodíkových technologií v MHD
          Daniel Morys (Generální ředitel, Dopravní podnik Ostrava)
       -  Plnící stanice
       -  Vozidla
       -  Dotační příležitosti
   
  Alternativní pohony v autobusech Dopravního podniku hl. m. Prahy
          Jan Šurovský (Technický ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy)
       -  Kontext nové legislativy, klimatického závazku hl. m. Prahy a dostupnosti dotací
       -  Koncept „částečné elektrifikace autobusové dopravy“: bateriové trolejbusy, hybridy a elektrobusy, vodíkové autobusy
       -  Plán do roku 2024 a vize pro další období

14:00 - 15:20

4.   TECHNOLOGIE BATERIOVÝCH VOZIDEL A DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURA

  Jaké jsou dosavadní zkušenosti s bateriovými autobusy a nákladními vozy? Jak je to s investičními a provozními náklady? Kdy je baterie lepší než palivový článek? Kdy budou reálně k dispozici bateriové těžké náklaďáky? Jak bude vypadat dobíjecí infrastruktura?
   
  Regionální elektrifikace těžkých nákladních vozidel ve Švédsku
          Andreas Josefsson (Project Manager, CLOSER, Švédsko)
       -  Případová studie – projekt REEL (Regional Electrified Logistics)
       -  Testování těžkých nákladních vozidel (až do 64t) v komečním nasazení regionální logistiky
   
  Elektrická vozidla Scania
          Lukáš Turek (Pre-sales analyst, Scania CER)
       -  Scania byla prvním předním výrobcem těžkých nákladních vozidel, kterému byly schváleny cíle pro splnění záměrů Pařížské dohody. Představíme důvody, které vedou k udržitelné přepravě bez fosilních paliv.
       -  Nové technologie znamenají nové možnosti a zcela nový přístup. Již nenabízíme jen samostatné vozidlo. Scania má kompletní řešení pro elektrifikaci
       -  Jaká bude nejbližší budoucnost? Společnost Scania představí každý rok nový produkt, ale budou bateriová vozidla jedinou a univerzální cestou?
   
  Elektromobilita ve Volvo Buses a Volvo Trucks
          Radko Manda (Sales Manager Volvo Buses, Volvo Group Czech Republic)
          Vladimír Myslík (Competence Development Manager, Volvo Group Czech Republic)
       -  Současné a budoucí modely
       -  Poučení z dosavadních pilotních i komerčních projektů
       -  Jaký vývoj očekáváme v České republice?
   
  Dobíjecí zařízení pro velká bateriová vozidla
          Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director)
       -  Jak vypadá současnost a budoucnost technologií pro dobíjení autobusů a nákladních vozidel?
       -  Dobíjení v MHD má svá jasná pravidla, koncepci a EU standardy. Je třeba se jich držet, hledání vlastních „domácích“ řešení nemá smysl

15:20 - 15:30

        Závěrečné shrnutí

Workshop: Elektrifikace fleetů
pátek 15. října, Forum Karlín, Worklounge 5. patro

Workshop bude přednášen pouze v českém jazyce

Cílem workshopu je poskytnout zájemcům o elektrifikaci fleetu ucelený pohled na klíčové aspekty této problematiky a umožnit jim prodiskutovat s odborníky jednotlivé detaily, jak v oblasti vozidel, tak v oblasti dobíjecích řešení, včetně IT systémů.

8:30 - 9:00

        Registrace a občerstvení 

9:00 - 10:00

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH MODELŮ ELEKTROMOBILŮ VHODNÝCH PRO FIREMNÍ FLEETY

 

Nabídka elektrických aut na českém trhu není zatím příliš bohatá, zvlášť, když o jeho koupi uvažují firmy. Jak se v nabídce vozů na elektřinu vyznat, podle čeho auto vybírat? Zástupci automobilové redakce vydavatelství Economia představí přehled elektromobilů na trhu a vyberou tipy, které jsou podle jejich praktických zkušeností z testovacích jízd vhodné s ohledem na různé potřeby firem. Horní hranice pro výběr je 1,5 milionu, v přehledu budou zastoupené vozy od nejmenší kategorie až po dodávky, vyjma luxusních modelů, tedy jmenovitě například, Škoda Enyaq, Hyundai Ioniq 5, VW ID.3, Opel Corsa-e, Tesla Model 3, Peugeot e-Expert a další.

   
          Eva Srpová (Vedoucí sekce Auto, Economia)
          Martin Přibyl (Redaktor sekce Auto, Economia)

10:00 - 12:30

PRAKTICKÉ OTÁZKY ELEKTRIFIKACE FLEETU

 

Moderuje Ivo Hykyš (Sales and Branch Manager DACH Region, Unicorn)

 

Specialisté partnerů Fora elektromobilita budou pod vedením moderátora diskutovat o hlavních tématech elektrifikace fleetů. Moderátor s nimi bude postupně procházet předem daná témata, přičemž u každého tématu poskytne prostor pro dotazy z publika.

  10:00-11:00
  PRVNÍ ČÁST: POŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ VOZIDEL
          Michal Nykl (Škoda Auto)

        Marek Trešl (Hyundai)

        Petr Holeček (Porsche ČR)

        Jakub Kostrba (Business Lease)

        Zástupce Economia
   
  11:00-11:20
  Přestávka
   
  11:20-13:20
  DRUHÁ ČÁST: POŘÍZENÍ A PROVOZ INFRASTRUKTURY
 

        Tomáš Knespl (ČEZ ESCO)

        Vojtěch Fried (PRE)

        Martin Klíma (E.ON)

        Václav Vodrážka (Innogy Energo)

        Stanislav Cingroš (IBG)

        Josef Kopinec (ABB)

        David Nurkovič (Eurowag)

        Petr Martinec (Olife Energy)
   
  Okruhy, které budou v průběhu workshopu diskutovány (1 - 3 v první části a 4 - 7 v druhé části):
          1. Co vše musí zohlednit fleet manager/společnost při přechodu na elektromobilitu
          -  typ BEV/PHEV vč. způsobu financování
          -  dobíjecí infrastruktura
          -  legislativní rámec vyúčtování
   
          2. Reálné zkušenosti s celoročním provozem elektromobilu
          -  plánování trasy vč. dobíjení
          -  rozdíl mezi letním a zimním obdobím
          -  spolehlivost dobíjecí infrastruktury pro řidiče elektromobilu
   
          3. Financování elektromobilů
          - rozdíl od konvenčních automobilů
          - rychlost propadu ztráty hodnoty
          - záruka na vůz vs. záruka na baterii
          - jaký způsob motivace používá leasingová společnost pro přechod na elektrifikovaný pohon
   
          4. Systematika IT řešení pro korporátní klientelu
          - přenos dat za dobíjení do korporátního účetnictví
          - telematické řešení jako nástroj
   
          5. Minimalizace rizika morálního zastarání dobíjecí infrastruktury a nástin nových trendů jejího vývoje
          - dobíjecí výkon
          - umístění dobíjecí infrastruktury     
   
          6. Ucelené řešení pro dobíjení korporátních klientů
          - v místě výkonu práce
          - doma
          - na služební cestě v ČR a zahraničí
   
          7. Dotace a legislativní nařízení relevantní pro elektrifikaci fleetů v současnosti a blízké budoucnosti
          - pro právnické osoby/fyzické osoby
          - pro municipality
          - pro developery (počet parkovacích míst osazených dobíječkou)

Řečníci

 

 

Pavel Cyrani

Pavel Cyrani

Člen představenstva, ředitel divize obchod a strategie

ČEZ

Martin Jahn

Martin Jahn

Člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu

ŠKODA AUTO

Tomasz Wiatrak

Tomasz Wiatrak

Předseda představenstva, Generální ředitel

ORLEN Unipetrol

Zdeněk Hřib

Zdeněk Hřib

Primátor

Hlavní město Praha

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer

Member of the European Parliament

EU Parlament

Eduard Muřický

Eduard Muřický

Náměstek, sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Martin Saitz

Martin Saitz

Generální ředitel

Hyundai Motor Czech

Pavel Elis

Pavel Elis

Předseda představenstva, generální ředitel

Pražská energetika

Vladimír Janypka

Vladimír Janypka

Ředitel ABB Elektrotechnika

ABB

Szabolcs Balogh

Szabolcs Balogh

Managing Director

MVM Mobiliti

Jan Hurt

Jan Hurt

Generální ředitel

Porsche Česká republika s.r.o.

Petr Knap

Petr Knap

Partner

EY Consulting

Tomáš Talaš

Tomáš Talaš

Head of Employee Services

Komerční banka

Martin Gajdoš

Martin Gajdoš

Ředitel strategie a business analýzy

Unipetrol

Aleš Laciok

Aleš Laciok

Vedoucí výzkumu a vývoje

ČEZ

Matej Šandor

Matej Šandor

Místopředseda představenstva, ředitel Úseku projektového řízení a fondů

Operátor ICT

Aron Lazarchick

Aron Lazarchick

Connectivity Product Owner

ŠKODA AUTO

Petr Füzék

Petr Füzék

Vedoucí elektromobility

W.A.G. payment solutions

Auke Hoekstra

Auke Hoekstra

Program Director NEON Research

Eindhoven University of Technology

Jochen Walther

Jochen Walther

Director, System Engineering Fuel Cell Systems

Robert Bosch

Marek Trešl

Marek Trešl

Product & Marketing Director

Hyundai Motor Czech

Luboš Hajský

Luboš Hajský

Výkonný ředitel

Devinn

Stanislav Cingroš

Stanislav Cingroš

Development Manager

IBG Česko

Martin Tengler

Martin Tengler

Bloomberg NEF Lead Hydrogen Analyst

BloombergNEF, Tokyo Office

Daniel Morys

Daniel Morys

Generální ředitel

Dopravní podnik Ostrava

Arun Rajeevan Krishnan

Arun Rajeevan Krishnan

Plant Manager

Vitesco Technologies Czech Republic

Aleš Doucek

Aleš Doucek

Vedoucí sekce Vodíkové technologie

ÚJV Řež

Vojtěch Hromíř

Vojtěch Hromíř

Generální tajemník

ČESMAD BOHEMIA

Jan Bezděkovský

Jan Bezděkovský

Pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu

Ministerstvo dopravy ČR

Jakub Hrbek

Jakub Hrbek

Ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu

Státní fond životního prostředí ČR

Miroslav Kuželka

Miroslav Kuželka

E-mobility Product and Marketing Director

ABB

Jan Laluch

Jan Laluch

Product owner Alternative Fuels

W.A.G. payment solution

Jan Šurovský

Jan Šurovský

Technický ředitel

Dopravní podnik hl.m. Prahy

Lukáš Turek

Lukáš Turek

Pre-sales analyst

Scania CER

Radko Manda

Radko Manda

Sales Manager Volvo Buses

Volvo Group Czech Republic

Vladimír Myslík

Vladimír Myslík

Competence Development Manager

Volvo Group Czech Republic

Vojtěch Fried

Vojtěch Fried

Manažer elektromobility a Smart City

Pražská energetika

Martin Klíma

Martin Klíma

Vedoucí oddělení Mobility Services

E.ON Energie

Tomáš Knespl

Tomáš Knespl

E-mobility Business Development Manager

ČEZ ESCO a.s.

David Nurkovič

David Nurkovič

Product Owner eFleet Management

W.A.G. payment solutions

Václav Vodrážka

Václav Vodrážka

Manager Emobility, Charge Stations and Infrastructure

innogy Energo

Michal Nykl

Michal Nykl

Koordinátor fleetového prodeje

ŠKODA AUTO

Ivo Hykyš

Ivo Hykyš

Sales and Branch Manager DACH Region

Unicorn

Eva Srpová

Eva Srpová

Vedoucí sekce Auto

Economia

Martin Cmíral

Martin Cmíral

Ředitel

LEEF Technologies

Registrace

Základní registrace, končí 11.10.2021

1. den Konference: Elektromobilita

14.10.2021

5990 Kč

Přihlásit se

1. den Konference: Elektromobilita a Workshop: Fleety

14.-15.10.2021

7990 Kč

Přihlásit se

2. den Konference: Velká vozidla a vodík

15.10.2021

3590 Kč

Přihlásit se

1. a 2. den Konference

14.-15.10.2021

8990 Kč

Přihlásit se

Zvýhodněná cena pro zaměstnance veřejného sektoru

Chci zvýhodněnou cenu

Základní registrace pro zaměstnance veřejného sektoru, končí 11.10.2021

1. den Konference: Elektromobilita

14.10.2021

3890 Kč

Přihlásit se

1. den Konference: Elektromobilita a Workshop: Fleety

14.-15.10.2021

5390 Kč

Přihlásit se

2. den Konference: Velká vozidla a vodík

15.10.2021

2350 Kč

Přihlásit se

1. a 2. den Konference

14.-15.10.2021

5790 Kč

Přihlásit se

Partneři  


GENERÁLNÍ PARTNEŘI

                   SKODA 3D zmenene

ORLEN_Unipetrol-03  

                           

HLAVNÍ PARTNEŘI
 

 Hyundai_Logo_Vertical_FullColour_Pantone              ABB zvtene                pre     

E.ON_RGB            EY       Bosch_SL-cz_4C_L 

  

MB-star_L_3Coffice             Huawei            innogy_logo_S_p_RGB            IBG    


   Audi_Rings_bl-RGB          scania_lock-up_h_pos_L_rgb

      

PARTNEŘI

DEVINN modre        ChargeUp_Logo

Eurowag            DEL_NEW_future_technology_delivered_1         vitesco 

BL LOGO Landscape               OICT kopie     NL_Branding_Netherlands_03_RGB_BLACK_1200DPI


VE SPOLUPRÁCI

SAP - logotyp bez lesku - cmyk              SMECR_logo_vypsane_RGB kopie

 

AKU-BAT                CESMAD

hytep-color-cz                    Forum Karlin_pozitivPOD ZÁŠTITOU

mpo     Logo            logo_spdcr_cs

 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

                         

    hybrid.cz_logo kopie     Fdrive     

Prumyslova ekologie logo            Komunalni ekologie

logo_DN-01

Staňte se i vy partnerem fora

Rádi vám pomůžeme sestavit partnerský balíček zaměřený na vaši cílovou skupinu. Jako vystavovatel můžete představit v rámci výstavy svůj elektromobil nebo jiný produkt související s tématem elektromobility.

Proč se stát partnerem

  • Forum Elektromobilita je součástí širšího obsahového speciálu, který zahrnuje mediální pokrytí tématu napříč tištěnými i on-line tituly mediálního domu Economia. Kromě prezentace na akci samotné nabízíme partnerům účast na doprovodné mediální komunikaci s důrazem na vizibilitu a zvýšení povědomí partnerů jako leaderů v oblasti rozvoje elektromobility. 
  • Naše akce je místem setkání zástupců organizací, pro než je elektromobilita aktuálním tématem. Účast z pozice partnera či vystavovatele vám pomůže navázat osobní kontakt se zákazníky a získat nové obchodní příležitosti.
  • Vaše cílová skupina je i naší cílovou skupinou. Osobně se setkáte s vybraným okruhem řídících manažerů firem a kompetentních zástupců municipalit.
  • Prostřednictvím výstavy, která bude součástí fora, představíte vaše produkty a služby návštěvníkům akce.
  • Umístíme váš profil a logo v našich materiálech, jež budou zákazníky o akci informovat (inzerce v rámci titulů Economie, pozvánky, program, webové stránky). Poděkování partnerům při zahájení a ukončení konference, loga se budou promítat mezi prezentacemi samotnými i během coffee breaků.

Ozvěte se nám a domluvíme spolupráci

Chci se stát partnerem

 

Místo konání

 FK         Spojka

Konference Elektromobilita:

FORUM KARLÍN Pernerova 51, 186 00, Praha 8 www.forumkarlin.cz

Konference Velká vozidla a vodík: 

SPOJKA KARLÍN Pernerova 35, 186 00 Praha 8  www.spojujeme.cz/spojka-events

Oba prostory, Forum Karlín i Spojka Karlín, se nachází v srdci pražské čtvrti Karlín nedaleko centra města.

Možnost ubytování např. v hotelu Royal Prague nebo v Pentahotel Prague. Oba hotely se nacházejí zhruba 500 m od místa konání. Ubytování není součástí registračního poplatku.

www.hotelroyalprague.com
www.pentahotels.com

 

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit.

Ivana Cmíralová
+420 602 26 04 04
elektromobilita@leef.cz

Ivanka 2

Kancelář:
LEEF Technologies, s.r.o.
Forum Karlin, Pernerova 676/51
186 00 Praha 8, Česká republika

Sídlo:
Ořechová 1789/28
182 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 29000793, DIČ: CZ 29000793
SPISOVÁ ZNAČKA: C 107227 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení::
Raiffeisenbank a.s., Praha 
Číslo účtu: 502 911 3001/5500 CZK/EUR
IBAN:  CZ1355000000005029113001
BIC:    RZBC CZ PP