2. – 3. října 2024

Forum Karlín

7. ročník konference o současnosti a budoucnosti
bateriové a vodíkové elektromobility

elektromobilita je tady

Primární impuls k rozvoji elektromobility v Evropě vycházel ze snahy o redukci emisí CO2. Ačkoli toto téma zůstává důležité, ekonomické faktory se postupně stávají hlavním hybatelem masového rozšíření elektromobilů. Ty se pomalu dostávají na úroveň nákladové srovnatelnosti s vozidly na spalovací pohon. Přes fakt, že Česká republika v adopci elektromobility mezi členskými státy EU nepatří k lídrům, očekává se, že v průběhu příštích deseti let může počet elektromobilů v českých ulicích dosáhnout jednoho milionu.

Forum elektromobilita slibuje podat aktuální přehled o nejnovějších trendech v trhu, technologických inovacích a legislativních změnách. Toto setkání má za cíl nejen poskytnout komplexní informace o současném stavu odvětví, ale také diskutovat nové příležitosti a potenciální výzvy, které před ním stojí, mj. i aktuální horké téma roztoucí konkurence pro Evropu ze strany Číny a USA. Forum se zaměří se na širokou škálu účastníků, včetně podniků, profesionálů i dalších zainteresovaných stran. Nebude chybět ani prozkoumání segmentu těžkých elektrických vozidel a debata o možnostech využití vodíkového pohonu v dopravě. Konference je ideální příležitostí pro všechny, kdo mají zájem o nejnovější vývoj v silniční mobilitě a chtějí se podílet na jejím tvarování.

Přichystali jsme pro Vás dva dny plné inspirativních přednášek, diskusí a sdílení praktických zkušeností z českého i evropského prostředí. Forum doplní výstava, kde budete mít příležitost osobně vyzkoušet elektromobily a seznámit se s nejnovějšími technologickými inovacemi v této oblasti. Během konference spojíme odborné vzdělávání s možnostmi navázání nových obchodních partnerství. Úvodní večer oživíme networkingovým koktejlem, poskytujícím ideální příležitost k výměně myšlenek a zkušeností mezi účastníky.

ročník
2023 v
číslech

2
dny

850
účastníků

65
řečníků

50
partnerů

30
vystavo-
vatelů

program

Program konference je strukturován do tematických bloků, kombinujících přednášky a panelové diskuse na ty nejaktuálnější témata.

Obsah bloků je připraven tak, aby posluchačům vytvořil ucelený obraz, střídáme přehled problematiky a příklady již realizovaných projektů. Moderovaná diskuse poskytne dostatek času pro zodpovězení vašich dotazů.

Součástí konference bude i prezentace vozidel a dalších produktů a služeb pro elektromobilitu a možnost testovacích jízd.

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny.

Key notes

Úvod

02/10/2024

09:00

Úvodní slovo organizátorů + obsah Fora

Úvod do Fora eletromobilita 2024 a aktuální přehled klíčových dat elektromobility v ČR.

Přednáška

02/10/2024

09:15

Elektromobilita v kontextu aktualizace Green Deal

Lze čekat aktualizaci Green Deal? A bude to mít vliv na rozvoj elektromobility v EU?

Panelová diskuse

02/10/2024

09:35

Vize elektromobility pro ČR

Aktuální pohled klíčových průmyslových hráčů na rozvoj elektromobility v ČR.

Přednáška

02/10/2024

10:15

Globální přehled vývoje elektromobility

EU vs. US vs. Asie; prodeje rostou ale růst zpomaluje? Technologické trendy, úzká místa, co lze očekávat.

High level diskuse

Panelová diskuse

02/10/2024

10:35

Dobíjecí infrastruktura a služby

Jak se standardizují služby dobíjení v ČR a napříč Evropou. Příklady provozní praxe. Silná a slabá místa.

Panelová diskuse

02/10/2024

11:30

Vývoj prodejů, elektrifikace fleetů, financování

Je firemní elektromobilita v ČR na vzestupu? Co jsou hlavní faktory? Co na trhu chybí? Lze čekat výrazné změny?

Vozidla a fleety

Přednáška

02/10/2024

12:10

Příklad elektrifikace fleetu

Příklad konverze velkého fleetu a všeho co to obnáší.

Přednáška

02/10/2024

12:30

Rozvoj sekundárního trhu elektromobilů

Praxe výkupu a prodeje ojetých elektromobilů. Jak je to s oceňováním.

Přednáška

02/10/2024

12:50

Čínské elektromobily v Evropě

Přehled značek a technologií a příklad(y) konkrétních modelů.

Panelová diskuse

02/10/2024

14:10

Financování a půjčování elektromobilů

Inovace v oblasti financování, půjčování a pojišťování elektromobilů.

Technologie vozidel

Přednáška

02/10/2024

14:50

Motory elektromobilů a jejich výroba

Specifikace motorů pro elektromobily a jak se (v ČR) vyrábí.

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

02/10/2024

15:10

Technologické inovace elektromobilů

Novinky v oblasti akumulátorů, pohonů a systémů řízení.

Regulace

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

02/10/2024

15:55

Státní podpora a regulace

Přehled aktuálních a připravovaných podpůrných programů a regulatorních opatření.

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

02/10/2024

16:45

Požární předpisy a jak se hasí elektromobil

Jsou požáry elektromobilů skutečně problém? Jak se hasí? Předpisy pro garáže.

Key note

Úvod

03/10/2024

09:30

Úvodní slovo organizátorů

Přednáška

03/10/2024

09:35

Elektromobilita v ČR

Vize rozvoje elektromobility: pohled ministra dopravy ČR.

Elektrifikace nákladní dopravy

Přednáška

03/10/2024

09:55

Úvod do elektrifikace nákladní dopravy

Shrnutí trendů v elektrifikaci nákladní dopravy.

Panelová diskuse

03/10/2024

10:05

Panelová diskuse: výzvy elektrifikace nákladní dopravy

Diskuse perspektivy elektrifikace nákladních vozidel v Evropě a v ČR.

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

03/10/2024

10:35

Trendy na trhu a aktuální modely nákladních elektromobilů

Aktuální nabídka elektrických nákladních vozidel. Základní parametry, očekávaný vývoj.

Přednáška

03/10/2024

11:35

Dobíjecí řešení pro nákladní vozidla

Jak se vyvíjí dobíjení pro těžká vozidla. Kdy bude Megawatt Charging Standard (MCS) a co to bude obnášet.

Dobíjecí infrastruktura a služby

Panelová diskuse

03/10/2024

13:15

Development veřejných rychlodobíjecích hubů

Co obnáší proces přípravy a stavby rychlodobíjecího hubu.

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

03/10/2024

13:45

Technická a obchodní řešení pro veřejné a privátní dobíjení

Přehled řešení pro realizaci veřejného a privátního dobíjení a trendy v poskytování služeb dobíjení.

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

03/10/2024

14:25

Flexibilita z elektromobility pro stabilizaci elektrické sítě

Kolik může elektromobilita přinést flexibility? Půjde reálně využít? Kolik může být její hodnota?

Městská elektromobilita

Přednáška

03/10/2024

15:15

Elektromobilita v Praze

Přednáška

03/10/2024

15:20

Elektromobilita v evropských městech

Jak evropská města přistupují k elektrifikaci osobní a nákladní dopravy – přehled a příklady.

Panelová diskuse s úvodními prezentacemi

03/10/2024

15:40

Elektromobilita v městské logistice a komunálních službách

Elektrifikace dodávek a komunálních vozidel je zřejmě nejrychleji roztoucím segmentem elektromobility. Příklady z praxe.

Přednáška

03/10/2024

16:20

Výstavba veřejného dobíjení v Praze

Praha oznámila stavbu 1500 dobíjecích stanic. Jak je to naplánováno? Jak se Praha inspiruje ze zahraničí?

Vodík v dopravě

Panelová diskuse

03/10/2024

16:40

Perspektiva vodíku v dopravě v Evropě a v ČR

U využití vodíku v dopravě dochází ke korekci, některé aplikace ale zústávají perspektivní.

Změna programu vyhrazena

1. a 2. den konference Elektromobilita

2. a 3. října 2024

11 250 Kč

ušetříte 3740 Kč

1. den konference Elektromobilita

2. října 2024

7490 Kč

ušetříte 2500 Kč

2. den konference Elektromobilita

3. října 2024

7490 Kč

ušetříte 2500 Kč

Zvýhodněná cena pro zaměstnance veřejného sektoru, dodatečná sleva 30 %. Do registračního formuláře vložte prosím slevový kód eVS30.

Výše uvedené ceny jsou bez DPH

partneři

Organizátoři

Staňte se i vy partnerem Fora elektromobilita

Forum elektromobilita je součástí širšího obsahového speciálu, který zahrnuje mediální pokrytí tématu napříč tištěnými i on-line tituly mediálního domu Economia. Kromě prezentace na akci samotné nabízíme partnerům účast na doprovodné mediální komunikaci s důrazem na vizibilitu a zvýšení povědomí partnerů jako leaderů v oblasti rozvoje elektromobility.  Účast z pozice partnera či vystavovatele vám zároveň pomůže navázat nové osobní kontakt se zákazníky a získat nové obchodní příležitosti. Ozvěte se nám a domluvíme spolupráci.

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Ve spolupráci

Pod záštitou

Akce se koná pod záštitou ministra dopravy Martina Kupky

Akce se koná pod záštitou ministra životního prostředí Petra Hladíka

Mediální partneři

média

Aftermovie 2023

Galerie 2023

Publikace 2023

FAQ

FORUM KARLÍN, Pernerova 51, Praha 8 (odkaz rovnou na mapu) – sál se nachází v těsné blízkosti centra Prahy v městské části Karlín. Dostanete se k nám MHD – tramvaj č. 3, 8, 24 nebo metrem – stanice Křižíkova, ze zastávky 4 minuty pěšky.

U Fora Karlín lze zaparkovat na placených zónách Prahy za poplatek dle tarifu.

Vstup do Fora Karlín bude umožněn 30 minut před zahájením konference, kdy bude probíhat registrace. Změna programu konference je vyhrazena.

Součástí konference bude výstava vozidel a dalších produktů a služeb spojených s elektromobilitou, inspirujte se a objevujte přímo na místě.

S našimi partnery jsme pro vás připravili možnost vyzkoušet elektromobily v praxi. Odkaz na rezervační systém obdržíte v informačním emailu týden před akcí nebo kontaktujte přímo na konferenci naši hostesku u pointu „Testovací jízdy“ (u vstupu do Fora Karlín), která Vám s rezervací ráda pomůže. 

Propojujte se přímo na akci po celý den. Bude možné využít i naši „B2B Lounge“. Oddělený prostor pro osobní setkání i uzavřená jednání na bázi B2B. Posezení se nachází v 1 poschodí Fora Karlín. První den konference (2. 10.) zveme též všechny účastníky na networkingový koktejl.

V rámci akce bude po celý den zařízený catering počínaje snídaní a dále po konferenci navazující networkingovou party.

Networkingový koktejl se koná první den konference 2. října od 18:00 hod v hlavním sále Fora Karlín. Srdečně jsou zváni všichni účastníci konference, ideální čas k poznání řečníků, partnerů eventu i dalších kontaktů pro váš byznys.

V rámci celého programu konference bude zajištěn simultánní překlad EN – CZ, CZ – EN. Naše hostesky Vám nabídnou u vstupu na konferenci sluchátka.

Vstup na akci bude umožněn pouze s platnou vstupenkou s QR kódem, kterou obdrží návštěvník po nákupu od pořadatele e-mailem.

Pokud jste neobdrželi na Vámi zadaný email vstupenku, zkontrolujte nejdříve SPAM. Pokud jste ji i tak nenašli, kontaktujte nás, prosím, přes email: info@enigoo.cz nebo tel: +420 461 049 232.

V místě konání již není možné zakoupit vstupenku.

Konference není streamovaná, ani z ní nebudou pořizovány záznamy. Po skončení akce budou účastníkům konference k dispozici prezentace řečníků.

Je nám líto, ale peníze nevracíme. Můžete však přenechat své místo někomu jinému. O případné změně nás informujte emailem: info@enigoo.cz nebo tel: +420 461 049 232.

místo konání

FORUM KARLÍN
Pernerova 51, 186 00, Praha 8
www.forumkarlin.cz

Forum Karlín se nachází v srdci pražské čtvrti Karlín nedaleko centra města.

Možnost ubytování např. v hotelu Royal Prague nebo v Pentahotel Prague. Oba hotely se nacházejí zhruba 500 m od místa konání. Ubytování není součástí registračního poplatku.

www.hotelroyalprague.com
www.pentahotels.com