Elektromobilita 2018:
ještě váháte nebo už jezdíte?

Forum s výstavou & workshop
o současnosti a budoucnosti elektromobility

 

30. - 31. květen 2018

Forum Karlín, Praha

Elektromobilita je realitou

Růst trhu může být rychlejší, než se zdá. Elektromobilita má evropskou i národní podporu. Cena baterií klesá. V řadě případů se elektromobily vyplatí i bez dotací již dnes.

 

Na foru se budeme věnovat zejména třem hlavním otázkám 

 
 • Co lze na trhu očekávat v následujících několika letech?
 • Na co je třeba myslet při elektrifikaci (firemního) fleetu?
 • Jak se rozvíjí veřejná dobíjecí infrastruktura a městská emobilita?
 


Program je strukturován do tří částí

 
 • Forum: tři bloky zaměřené na klíčovou agendu současnosti, s účastí zahraničních expertů a s dostatkem prostoru na diskusi (moderovaná panelové diskuse)
 • Workshop: zaměřen na praktická témata elektrifikace fleetů v soukromých i veřejných organizacích
 • Výstava: prezentace vozidel, dobíjecích stanic a dalších produktů pro elektromobilitu
 

Je určen pro všechny, které zajímá boom elektromobility 

 
 • Provozovatele velkých i malých fleetů
 • Veřejnou správu
 • Dodavatele vozidel a technologií
 • Leasingové společnosti a banky
 


Forum organizuje Economia ve spolupráci s LEEF Technologies 
Economia je významným hráčem na poli on-line médií a digitalizace mediálního obsahu a vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Provozuje zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.

LEEF Technologies je poradenská a investiční společnost, zabývající se rozvojem projektů čistých technologií v energetice a dopravě.

 

Program

30.květen, Forum

Obsah bloků je připraven tak, aby posluchačům vytvořil ucelený obraz dané problematiky. Moderovaná diskuse poskytne dostatek času pro zodpovězení dotazů z publika.

Konference bude simultánně překládána do češtiny/angličtiny.

Moderuje Martin Cmíral (LEEF Technologies, s.r.o.) a Nikita Poljakov (Economia, a.s.)

On-line dotazy: sli.do event code: #egoes2018 , twitter: #egoes2018

od 8:30

      Přivítání a registrace

9:00

      Zahájení konference

9:00 - 10:35

1. BLOK: ROZVOJ TRHU ELEKTROMOBILITY (první část)

 i. Key-note panel o budoucnosti elektromobility
    Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie, ČEZ, a.s.)
    Eduard Palíšek (Generální ředitel, Siemens, s.r.o.)
    Tanja Vainio (Generální ředitelka, ABB, s.r.o.)
    Eduard Muřický (Náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu)
   
 

Úvodní high-level panelová diskuse k budoucnosti elektromobility v Evropě a v České republice:
s jakým vývojem počítají klíčoví hráči elektromobilního trhu v ČR.

    - Nastane boom elektromobility? Bude rok 2020 zlomem?
    - Jaké počty elektromobilů lze v ČR očekávat do pěti let? A co bude potom? 
    - Jaké jsou vize dobíjení a jak se bude vyvíjet dobíjecí infrastruktura v ČR? 
    - Měl by stát elektromobilitu podporovat a jak? 
    
 ii. Globální a evropský kontext vývoje elektromobility, dosavadní zkušenosti a perspektiva
    Senan McGrath (Independent consultant, Chairman of EVSV Systems, Irsko)
   
  Z přednášky zkušeného veterána elektromobility se dozvíte mj. o:  
    - Současném stavu rozvoje trhů elektromobility 
    - Technologických a legislativních trendech 
    - Plánech klíčových světových hráčů 
    - Příkladech ze zahraničí

10:35 - 10:55

      Přestávka/občerstvení

10:55 - 11:40 

1. BLOK: ROZVOJ TRHU ELEKTROMOBILITY (druhá část)

iii. Současný stav a očekávatelný vývoj v České republice
    Stanislav Cingroš (Generální ředitel, FITA Energy Solutions, a.s.)
    Zdeněk Petzl (Výkonný ředitel, AutoSAP)
    Lubor Myslík (Produktový manažer elektromobility, ČEZ ESCO, a.s.)
     
  Z prezentací a panelové diskuse se dozvíte o:
    - Projekcích vývoje elektromobility v ČR
    - Budoucích produktech a službách elektromobility pro firemní zákazníky i jednotlivce 
    - Očekávání zákazníků

11:40 - 12:25

2. BLOK: ELEKTROMOBILITA VE FIREMNÍCH FLEETECH

 i. Ambice a strategie k 100% eletrifikaci firemního fleetu
    Jantine Zwinkels (Sustainability Consultant, Royal Haskoning DHV, Nizozemí)
    
 II. Moneta Bank: první velký elektromobilní fleet v ČR
    Petr Klička (Senior Manager, Business Process Support, MONETA Money Bank, a.s.)
   
  Ve dvou přednáškách s návaznou diskusí se dozvíte o:
    - Praktických zkušenostech s transformací fleetu na elektrická vozidla
    - Na co je třeba se při pořizování elektromobilního fleetu připravit  
    - Pro jaké podmínky se elektromobily hodí a jaká jsou omezení a přínosy
    - Co je zapotřebí pro masový rozvoj elektrifikace fleetů
  Praktické aspekty elektrifikace fleetů budou v detailu diskutovány na workshopu následující den.

12:25 - 13:35

      Přestávka/oběd

13:35 - 14:50

3. BLOK: VEŘEJNÁ ELEKTROMOBILITA (první část)

 i. Co je třeba k úspěšnému provozování dobíjecí infrastruktury: zkušenosti z Norska
   Benjamin Rinner (Internat. Business Development, Fortum Charge&Drive, Finsko) 
    
 II. Plánování, výzvy a praktické příklady městské elektromobility
    Philipp Seidel & Andreas Schulze (Arthur D. Little, Německo)
   
iii. Projekty elektromobility v Praze
    Jan Černý (Projektový manažer, Operátor ICT, a.s.)
   
  V přednáškách s návaznou diskusí se dozvíte o:
    - Praktických zkušenostech ze skandinávských zemích využitelných v ČR
    - Mechanismech spolupráce utilit a municipalit
    - Modelech/typech dobíjení a služeb veřejné elektromobility
    - Rozvoji elektromobility v Praze

14:50 - 15:10

      Přestávka/občerstvení

15:10 - 16:00 

3. BLOK: VEŘEJNÁ ELEKTROMOBILITA - POKRAČOVÁNÍ

 iv.  Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice
     Jaroslav Straka (DG Regional and Urban Policy, European Commission)
     Tomáš Chmelík (Manažer čistých technologií, ČEZ, a.s.)
     Robert Vinický (Manažer inovací, E.ON ENERGIE, a.s.)
     Vojtěch Fried (Manažer elektromobility a Smart City, Pražská energetika, a.s.)
     Pavel Tomíček (Manažer obchodu a vztahů se zákazníky, innogy Energo, s.r.o.)
   
  Z panelové diskuse zástupce Evropské komise a současných hlavních budovatelů veřejné dobíjecí
sítě se dozvíte o:
    - Evropském rámci podpory
    - Současném stavu a plánech rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR
    - Očekávatelných modelech veřejného dobíjení
    - Projekci technologického vývoje infrastruktury v následujících deseti letech

16:00 - 17:10

4. BLOK: TECHNOLOGIE 

i. Elektromobilita v kontextu trendu digitalizace všeho
     Andre Wehner (Vedoucí rozvoje a digitalizace, ŠKODA AUTO, a.s.)
   
  Z prezentace manažera odpovědného za digitalizaci ve Škodě Auto se dozvíte o elektromobilitě v kontextu vývoje digitálních
  technologií a inovativních business modelů
   
 ii. Současnost a blízká budoucnost technologií pro veřejnou a firemní dobíjecí infrastrukturu
     Petr Caisl (Senior Business Analyst, Unicorn, a.s.)
     Ivo Hykyš (Manažer Emobility, Siemens. s.r.o.)
     Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director, ABB, s.r.o.)
   
  Z prezentací a následné diskuse se dozvíte mj. o:
    - Trendech v oblasti vývoje technologií dobíjecích stanic
    - Dilematu „pomalé“ – „rychlé“ – „super rychlé“ dobíjení a relevanci spojení bateriemi
    - Trendech ve vývoji IT řešení pro veřejnou i firemní elektromobilitu

17:10 - 17:20

      SHRNUTÍ A ZÁVĚR KONFERENCE

17:20 – 18:30

  Prezentace partnerů a koktejl  
  Seznámíte se, mimo jiné, s:  
    - Elektromobilem ŠKODA VISION E  
    - Elektromobily VW  
    - Produkty elektromobility ČEZ pro veřejnou síť, firmy i jednotlivce  
    - Dobíjecími systémy Siemens  
    - Dobíjecími systémy ABB  
    - IT řešením Unicorn  
    - Dobíjecími systémy FITA   
    - Elektromobilem Jaguar I-PACE  

Obrazek A  Obrazek A 2

Obrazek EZ 1  Obrazek EZ 2

SIEMENS  180201_NabijeciStanice_0001 kopie

ABB_HVC_Luxembourg_eBus kopie  ABB_Smart_Charging_Solutions kopie

Fita kopie  J

31.květen, Workshop

Jak výhodně pořídit elektromobily a začlenit je do firemního fleetu

Cílem workshopu je poskytnout ucelený návod pro pořizování elektromobilů do firemního fleetu. Lektory budou zkušení experti z oblasti fleet managementu a elektromobility. Účastníci workshopu mj. získají model pro srovnání ekonomiky klasických vozidel s elektromobily a aktuální přehled nabídky elektromobilů a dobíjecích stanic.

Workshop proběhne v prostorách vydavatelství Economia, bude přednášen pouze v českém jazyce.
Adresa: Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 (naproti hlavnímu vchodu Fora Karlín)

9:00 - 13:00

  8:45 - 9:00     Káva na uvítanou
   
  9:00 - 9:40
 I.  Výběr elektromobilu – Lubomír Myslík (ČEZ ESCO, a.s.), Ivo Hykyš (Siemens, s.r.o.)
     - Aktuální nabídka elektromobilů na českém trhu (parametry, specifika oproti ICE, ceny)
     - Reálná využitelnost (reálné dojezdy, osobní vs. nákladní doprava)
     - Údržba a servis elektromobilů (letní vs. zimní provoz, zamrznutí elektromobilu)
   
   9:40 – 10:20
 II.  Ekonomika a financování – Tomáš Kadeřábek (Arval), Martin Machek (ČEZ ESCO, a.s.), 
   Filip Vančura (LEEF Technologies, s.r.o.)
    - Porovnání TCO – capex, opex, break even
    - Nákup vs OL (riziko zůstatkové hodnoty, nabídka na trhu)
    - Dotační možnosti
   
  10:20 - 11:00
III.  Dobíjecí stanice – Miroslav Kuželka (ABB, s.r.o.)
    - Dobíjení pro lehká a těžká vozidla
    - Typy dobíjecích stanic
    - Rychlost dobíjení, rezervovaný příkon, nákup a instalace stanic, provoz
   
  11:00 - 11:25     Přestávka/občerstvení
   
  11:25 - 12:05
IV.  IT systémy pro dobíjení – Petr Caisl (Unicorn, a.s.)
    - Přehled IT řešení pro elektromobilitu
    - Monitoring, fakturace, napojení na účetní systém firmy atd.
    - Privátní vs. veřejné dobíjení; zkušenosti z reálného projektu
   
  12:05 - 12:45
V.  Elektromobily ve flotilách - Ivo Hykyš (Siemens, s.r.o.), Lubomír Myslík (ČEZ ESCO, a.s.)
    - Přínosy a odlišnosti
    - Jak postupovat při rozhodování o nasazení
    - Jak prakticky nasadit EV do fleetu (kolik vozidel, která obměnit jako první, školení řidičů)
   
  12:45 - 13:00
VI.  Závěrečná diskuse/shrnutí workshopu

Řečníci

 

Pavel Cyrani

Pavel Cyrani

Člen představenstva, ředitel divize obchod a strategie

ČEZ, a.s.

Více informací >

Eduard Palíšek

Eduard Palíšek

Generální ředitel

Siemens s.r.o.

Více informací >

Tanja Vainio

Tanja Vainio

Generální ředitelka

ABB s.r.o.

Více informací >

Eduard Muřický

Eduard Muřický

Náměstek, sekce průmyslu, podnikání a stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více informací >

Senan McGrath

Senan McGrath

Independent consultant, Chairman

EVSE Systems, Irsko

Více informací >

Stanislav Cingroš

Stanislav Cingroš

Generální ředitel

FITA Energy Solutions, a.s.

Více informací >

Zdeněk Petzl

Zdeněk Petzl

Výkonný ředitel

AutoSAP

Více informací >

Lubor Myslík

Lubor Myslík

Produktový manažer elektromobility

ČEZ ESCO, a.s.

Více informací >

Jantine Zwinkels

Jantine Zwinkels

Sustainability Consultant

Royal Haskoning DHV, Nizozemí

Více informací >

Petr Klička

Petr Klička

Senior Manager, Business Process Support

Moneta Money Bank, a.s.

Více informací >

Philipp Seidel

Philipp Seidel

Principal

Arthur D. Little, Německo

Více informací >

Andreas Schulze

Andreas Schulze

Consultant

Arthur D. Little, Německo

Více informací >

Benjamin Rinner

Benjamin Rinner

Internat. Business Development

Fortum Charge and Drive, Finsko

Více informací >

Jan Černý

Jan Černý

Projektový manažer

Operátor ICT, a.s.

Více informací >

Jaroslav Straka

Jaroslav Straka

DG Regional and Urban Policy

European Commission

Více informací >

Tomáš Chmelík

Tomáš Chmelík

Vedoucí útvaru čistých technologií

ČEZ, a.s.

Více informací >

Robert Vinický

Robert Vinický

Manažer inovací

E.ON ENERGIE, a.s.

Více informací >

Vojtěch Fried

Vojtěch Fried

Manažer elektromobility a Smart City

Pražská energetika, a.s.

Více informací >

Pavel Tomíček

Pavel Tomíček

Manažer obchodu a vztahů se zákazníky

innogy Energo, s.r.o.

Více informací >

Andre Wehner

Andre Wehner

Vedoucí rozvoje a digitalizace

ŠKODA AUTO a.s.

Více informací >

Petr Caisl

Petr Caisl

Senior Business Analyst

Unicorn, a.s.

Více informací >

Ivo Hykyš

Ivo Hykyš

Head of Emobility

Siemens s.r.o.

Více informací >

Miroslav Kuželka

Miroslav Kuželka

E-mobility Product and Marketing Director

ABB s.r.o.

Více informací >

Martin Cmíral

Martin Cmíral

Ředitel

LEEF Technologies s.r.o.

Více informací >

Nikita Poljakov

Nikita Poljakov

Zástupce šéfredaktora HN

Economia, a.s.

Více informací >

Registrace

Partneři  


GENERÁLNÍ PARTNER

 

HLAVNÍ PARTNEŘI

                          

                    logo-fita-energy-solutions

PARTNEŘI

                     Logo NE Tagline Horizontal Color kopie

Holland_Logo_2400_Orange kopie

VE SPOLUPRÁCI S

                                        ceehacks


                  SMECR_logo_vypsane_RGB kopie   


               Kuberg_logo

 

POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Logo

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


                         

       FLEET        hybrid.cz_logo kopie

FDR_logo_w_c_w_f-01

 


Staňte se i Vy partnerem fora

Rádi Vám pomůžeme sestavit sponzorský balíček zaměřený na Vaši cílovou skupinu. Jako vystavovatel můžete představit v rámci výstavy svůj elektromobil nebo jiný produkt související s tématem elektromobility.

 

Proč se stát partnerem

 • Naše akce je místem setkání zástupců organizací, pro než je elektromobilita aktuálním tématem. Účast z pozice sponzora či vystavovatele Vám pomůže navázat osobní kontakt se zákazníky a získat nové obchodní příležitosti.
 • Vaše cílová skupina je i naší cílovou skupinou. Osobně se setkáte s vybraným okruhem řídících manažerů firem a kompetentních zástupců municipalit.
 • Prostřednictvím výstavy, která bude součástí fora, představíte Vaše produkty a služby návštěvníkům akce.
 • Umístíme Váš profil a logo v našich materiálech, jež budou zákazníky informovat o akci, stejně jako na bannerech, rollupech apod. v prostorách fora.
 • Aktivní marketing, intenzivní práce s mediálními partnery a prezentace akce v odborných časopisech zajistí široký dosah Vaší reklamy.


Ozvěte se nám a domluvíme spolupráci

Chci se stát partnerem

 

Prezentace

Key-note panel o budoucnosti elektromobility

Pavel Cyrani, ČEZ, a.s.

Stáhnout

Key-note panel o budoucnosti elektromobility

Eduard Palíšek, Siemens, s.r.o.

Stáhnout

Key-note panel o budoucnosti elektromobility

Tanja Vainio, ABB, s.r.o.

Stáhnout

Key-note panel o budoucnosti elektromobility

Eduard Muřický, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Stáhnout

Globální a evropský kontext vývoje elektromobility, dosavadní zkušenosti a perspektiva

Senan McGrath, EVSV Systems

Stáhnout

Současný stav a očekávatelný vývoj v České republice

Stanislav Cingroš, FITA Energy Solutions, a.s.

Stáhnout

Současný stav a očekávatelný vývoj v České republice

Zdeněk Petzl, AutoSAP

Stáhnout

Současný stav a očekávatelný vývoj v České republice

Lubor Myslík, ČEZ ESCO, a.s.

Stáhnout

Ambice a strategie k 100% eletrifikaci firemního fleetu

Jantine Zwinkels, Royal Haskoning DHV

Stáhnout

Moneta Bank: první velký elektromobilní fleet v ČR

Petr Klička, MONETA Money Bank, a.s.

Stáhnout

Co je třeba k úspěšnému provozování dobíjecí infrastruktury: zkušenosti z Norska

Benjamin Rinner, Fortum

Stáhnout

Plánování, výzvy a praktické příklady městské elektromobility

Philipp Seidel & Andreas Schulze, Arthur D. Little

Stáhnout

Projekty elektromobility v Praze

Jan Černý, Operátor ICT, a.s.

Stáhnout

Elektromobilita v kontextu trendu digitalizace všeho

Andre Wehner, ŠKODA AUTO, a.s.

Stáhnout

Současnost a blízká budoucnost technologií pro veřejnou a firemní dobíjecí infrastrukturu

Petr Caisl, Unicorn, a.s.

Stáhnout

Současnost a blízká budoucnost technologií pro veřejnou a firemní dobíjecí infrastrukturu

Ivo Hykyš, Siemens. s.r.o.

Stáhnout

Současnost a blízká budoucnost technologií pro veřejnou a firemní dobíjecí infrastrukturu

Miroslav Kuželka, ABB, s.r.o.

Stáhnout

Místo konání

karlin

FORUM KARLÍN Pernerova 51, 186 00, Praha 8 www.forumkarlin.cz

Forum Karlín se nachází v srdci pražské čtvrti Karlín nedaleko centra města.

Jak se do FORA KARLÍN dostanete:
www.forumkarlin.cz/cs/visitors/

Možnost ubytování např. v hotelu Royal Prague nebo v Pentahotel Prague. Oba hotely se nacházejí zhruba 500 m od místa konání. Ubytování není součástí registračního poplatku.

www.hotelroyalprague.com
www.pentahotels.com

 

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit.

Ivana Cmíralová
+420 602 26 04 04
elektromobilita@leef.cz

Kancelář:
LEEF Technologies, s.r.o.
Forum Karlin, Pernerova 676/51
186 00 Praha 8, Česká republika

Sídlo:
Ořechová 1789/28
182 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 29000793, DIČ: CZ 29000793
SPISOVÁ ZNAČKA: C 107227 vedená u Městského soudu v Praze.

Bankovní spojení::
Raiffeisenbank a.s., Praha 
Číslo účtu: 502 911 3001/5500 CZK/EUR
IBAN:  CZ1355000000005029113001
BIC:    RZBC CZ PP